ZČU a osm evropských univerzit společně formují novou evropskou univerzitní alianci

International Spolupráce Univerzita

Rektor Miroslav Holeček se ve dnech 24.–25. října zúčastnil v Marburgu jednání rektorů a dalších čelních představitelů rodící se aliance evropských univerzit EUPeace, jejíž součástí je i Západočeská univerzita v Plzni.

EUPEace, tedy European University for Peace, Justice, and Inclusive Societies (Evropská univerzita pro mír, spravedlnost a inkluzivní společnost), je název společné iniciativy devíti evropských univerzit, mezi něž patří také Západočeská univerzita v Plzni.

Základ této evropské univerzitní aliance byl položen v únoru 2021 v německém Marburgu. Tamní Philipps-Universität Marburg, univerzita s bezmála pětisetletou historií, je totiž koordinátorem aliance.

Na konci října 2022 se v tomto hessenském univerzitním městě sešli přední představitelé všech devíti zapojených univerzit, aby dále rozvinuli společnou vizi při workshopech a intenzivních diskuzích a naplánovali další kroky.

„V rámci Evropské unie dosud vzniklo čtyřicet čtyři aliancí evropských univerzit. Jejich cílem je podporovat spolupráci, a přispívat tak ke zlepšování kvality a konkurenceschopnosti evropského vysokého školství. Ve čtyřech aliancích jsou zapojeny také české univerzity –  každá v jiné alianci, jak stanoví pravidla pro tento typ iniciativ,“ vysvětluje prorektorka ZČU pro internacionalizaci Dita Hommerová. „Západočeská univerzita má nyní šanci rozšířit počet českých univerzit v evropských aliancích. Letos jsme se připojili k nové alianci EUPeace, která začátkem příštího roku bude podávat žádost k Evropské komisi. Pokud projekt získá v příštím roce podporu, znamená to pro Západočeskou univerzitu nejen jasné začlenění do evropských univerzitních struktur, ale také šanci podílet se na projektech EU vypisovaných speciálně pro evropské univerzitní aliance. Je to pro Západočeskou univerzitu obrovská příležitost, která nás posílí a ještě více ukotví v evropském prostoru,dodává Dita Hommerová.

Pro univerzitu, která chce být úspěšná a chce se rozvíjet, musí být spolupráce se zahraničními univerzitami a otevřenost mezinárodnímu prostředí naprosto samozřejmou součástí jejích aktivit. Zapojení do evropské univerzitní aliance znamená obohacení jak pro Západočeskou univerzitu, tak pro každého jednotlivce z řad studujících a akademiků, kteří budou tohoto propojení využívat a naplňovat ho obsahem, a také pro celé evropské univerzitní společenství,“ připomíná rektor ZČU Miroslav Holeček.

„Naše aliance stojí za evropskou myšlenkou. Velmi se těším na další spolupráci v tomto konsorciu, které odráží rozmanitost Evropy a jejích kultur,“ vysvětluje prof. Evelyn Korn, zástupkyně prezidenta univerzity v Marburgu, zodpovědná za EUPeace. „Také vzhledem k tomu, že se na evropský kontinent vrátila válka, více než kdy jindy vidíme potřebu posílit evropskou myšlenku a zavázat se k ní v rámci evropské univerzity,“ zdůrazňuje Thorsten Bonacker, profesor pro studia míru a konfliktů a delegát prezidenta pro EUPeace na univerzitě v Marburgu.

Vedle koordinující Philipps-Universität Marburg jsou partnery EUPeace společně se Západočeskou univerzitou v Plzni také Justus-Liebig-Universität Gießen (Německo), Université de Limoges (Francie), Maynooth University (Irsko), Università della Calabria (Itálie), Universidad Pontificia Comillas (Španělsko), University of Mostar (Bosna and Hercegovina) a Çukurova University (Turecko). Aliance se může rozšířit ještě o jednu univerzitu. 

Video


Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

04. 11. 2022