ZČU se představila na veletrhu vzdělávání Gaudeamus

Studující Univerzita Zaměstnanci

Již osmadvacátý ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2022 proběhl ve dnech 1. až 4. listopadu na brněnském výstavišti. Tým Západočeské univerzity v Plzni propagoval studijní programy a využil možnosti přednášek pro studenty a pedagogy.

Až 30 tisíc studentů, kteří se rozhodují, kam budou směřovat po maturitě, navštíví každoročně veletrh Gaudeamus v Brně. Od zástupců univerzit se dozvědí vše potřebné o studijních programech a přijímacím řízení, zvlášť cenné jsou osobní zkušenosti a rady stávajících studentů nebo doktorandů. Na letošní akci bylo zastoupeno 341 univerzit, vysokých škol, fakult a jiných vzdělávacích institucí. Kromě České republiky přijeli vystavovatelé ze Slovenska, Velké Británie, Dánska, Nizozemí, Švýcarska, Litvy, Francie, Irska, Spojených arabských emirátů, Belgie, Německa a Španělska. Studenti si mohli vybrat z více než 10 tisíc studijních oborů.

Tým ze Západočeské univerzity tvořili studenti, doktorandi, ale i zaměstnanci fakult, za Fakultu filozofickou se zúčastnil proděkan Petr Krištuf. Na stánku ZČU si zájemci mohli vyzvednout brožuru se všemi studijními programy nebo se setkat se studenty, vyslechnout si jejich rady a zkušenosti a zjistit si veškeré informace k přijímacímu řízení. Dozvěděli se také o nadcházejícím Dni otevřených dveří, který je naplánovaný na 1. února 2023.

Kromě aktivit na stáncích mohli návštěvníci vyslechnout více jak stovku přednášek. Dvou z nich se ujal proděkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Jindřich Lukavský. V jednom bloku se věnoval potenciálním studentům, druhý byl věnovaný výchovným poradcům a pedagogům středních škol. V lednu příštího roku se tým z naší univerzity vydá na veletrh Gaudeamus do Prahy.

Galerie


Celouniverzitní

09. 11. 2022