Dvanáctý ročník konference ISVK byl přínosný po vědecké i organizační stránce

Konference Studující Věda

Po letech ztížených pandemií covid-19 se už akce nemusela konat pouze on-line.

V úterý 22. listopadu se úspěšně uskutečnil už dvanáctý ročník ISVK - mezinárodní Interdisciplinární konference doktorandů Fakulty pedagogické. Po letech ztížených pandemií covid-19 byla akce opět primárně organizována s osobní účastí. Přesto po zkušenostech z minulých let vystoupilo několik hostů a doktorandů také on-line.

Akci zahájil děkan FPE Pavel Mentlík, o programu konference následně informoval Pavel Moc, který celý den moderoval. V dopolední části vystoupil jako první host Jiří Kohout, který se detailně věnoval statistice ve výzkumu. Pro většinu studentů se tak jednalo o praktické téma. Následovalo vystoupení Martina Kotka z ČVUT, který se věnoval problematice virtuální a rozšířené reality v praxi, jež je v dnešní době značně probíraná se značným praktickým potenciálem. Další vystoupení patřilo Kristině Rumplíkové ze ZČU a jejímu příspěvku o způsobech publikování odborných výstupů studentů, poslední příspěvek v dopolední části přednesl Ján Guniš z UPJŠ. Věnoval se tématu Informatického myšlení a jeho diagnostiky a nahlédl na inkriminovanou problematiku na Slovensku. 

Odpolední část konference zahájil poslední host Jan Berki z TUL s příspěvkem o možnostech vylepšení školského systému v následujících letech 2023-2024. Tímto vystoupením se uzavřela sekce hostů a plynule navázali studenti se svými výstupy. Témata se nesla především v duchu jejich disertačních prací. Katarína Brinziková z UPJŠ vystoupila s příspěvkem Ždaňa SMART City, Patrik Klofáč z JČU s příspěvkem Badatelsky orientovaná výuka, Jana Černá z UPOL s příspěvkem Online technologie ve spojitosti s informálním učením a formálním vyučováním. Jaromír Tichý ze ZČU přednesl příspěvek Pedagogicko-psychologické aspekty výuky nevidomých na internetu se screen-readerem, Filip Frank a Tomáš Vajkebr ze ZČU hovořili o Tisku 3D objektů s ohledem na různé druhy materiálu, Pavel Moc ze ZČU je následoval s příspěvkem Předvýzkum – Podpora technického vzdělávání pomocí počítačem řízených strojů, Jan Bezděka a Petr Breit ze ZČU si připravili příspěvek Možnosti podpory výuky číslicové techniky za použití prostředí Minecraft Education. Konferenci uzavřel Miroslav Zíka ze ZČU s tématem Virtuální učebna jako pomůcka pro zlepšení pedagogických a didaktických kompetencí. 

Mezi diváky konference zavítali profesorka Jarmila Honzíková a proděkan Jan Krotký. Všichni účastníci si pochvalovali cenné informace a krátké diskuse na prezentovaná témata, organizační tým v čele s Pavlem Mocem byl s akcí spokojen, byla přínosná nejen po stránce vědecké, ale i organizační. Pro některé to byla první zkušenost s podobnou akcí, a všichni se tak těší na třináctý ročník.

Galerie


Fakulta pedagogická

Pavel Moc

29. 11. 2022