Zemřela Jana Kleinová

Univerzita Zaměstnanci

Děkan, Vědecká rada a katedra průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni s hlubokým zármutkem oznamují, že v pátek 2. prosince zemřela po delší nemoci doc. Ing. Jana Kleinová, CSc.

Docentka Kleinová byla 40 let akademickou zaměstnankyní Fakulty strojní VŠSE a později ZČU. Její přednášky v předmětech strojírenského a ekonomického zaměření navštěvovaly za tu dobu tisíce studentů, vedla přes sto kvalifikačních prací bakalářského, magisterského a doktorského studia, pracovala v řadě pedagogických a dalších komisí a akademickém senátu Fakulty strojní. V odborné činnosti se zaměřovala na ekonomickou stránku výroby. Byla autorkou řady odborných článků a skript. V poslední době se zúčastnila několika projektů na zdokonalení výuky moderními komunikačními prostředky.

Zajímala se o sport, hrála volejbal a pěstovala pěší turistiku. Byla pravidelnou návštěvnicí plzeňského ledního hokeje a fanynkou plzeňského fotbalu a házené.

V docentce Kleinové ztrácí katedra průmyslového inženýrství a managementu vynikajícího odborníka, oblíbenou pedagožku, váženou kolegyni a obětavou kamarádku.

Jejím spolupracovníkům a studentům bude chybět její životní optimismus, humor, nadhled a empatie.

Fakulta strojní

Michal Šimon

09. 12. 2022