Fakulta právnická ZČU se podílela na tvorbě Komentáře k zakládacím smlouvám EU

Spolupráce Ukrajina Veřejnost

Komentář v ukrajinské jazykové verzi bude darem Ukrajině.

V úterý 20. prosince 2022 přijal předseda vlády ČR Petr Fiala představitele širokého autorského kolektivu Komentáře k zakládacím smlouvám EU, který vyšel při příležitosti českého předsednictví v Radě EU. Všechny čtyři právnické fakulty našich veřejnoprávních univerzit zastupovali vedoucí kateder, Fakultu právnickou ZČU vedoucí katedry ústavního a evropského práva Monika Forejtová.

Vedoucí autorského kolektivu prof. Michal Tomášek, proděkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, předal při společném setkání na Úřadu vlády ČR premiérovi jeden výtisk díla. Následně mu představil plán překladu Komentáře do ukrajinského jazyka, který by se měl v kooperaci všech právnických fakult realizovat v průběhu roku 2023 pod vedením katedry evropského práva PF UK. Premiér přislíbil osobní záštitu nad projektem překladu Komentáře do ukrajinštiny, který bude následně předán jako dar České republiky Ukrajině.  

Následujícího dne se konalo slavnostní setkání v Zimní zahradě Černínského paláce Ministerstva zahraničních věcí, na kterém jeden ze spoluautorů Komentáře, vrchní ředitel sekce právní a konzulární Martin Smolek, nejenže poděkoval za úspěšné ukončení předsednictví ČR v Radě EU, ale současně seznámil své kolegy a pracovníky ministerstva s Komentářem a doporučil jeho využití v každodenní praxi.

Na přípravě komentáře se za ZČU pod vedením Moniky Forejtové podíleli členové katedry ústavního práva a práva Evropské unie Pavla Buriánová, Tomáš Křivka, Tomáš Pezl, Vladislav Vnenk a Zuzana Vostrá.


Foto: Úřad vlády ČR

Fakulta právnická

Monika Forejtová, Vilém Knoll

11. 01. 2023