Zástupci ZČU se setkali s delegací z Bavorského zemského sněmu ve firmě Konplan

International Spolupráce Univerzita

Zúčastnění se shodli, že spolupráce mezi společností a univerzitou, stejně jako odborná a projektová spolupráce ZČU s vysokými školami v Bavorsku bude pokračovat i nadále a pravděpodobně ještě ve větší míře než dosud.

V pátek 17. března se setkali zástupci Západočeské univerzity v Plzni s představiteli Bavorského zemského sněmu, frakce Zelených, ve firmě Konplan, s.r.o. Hlavním tématem setkání bylo technické a profesně zaměřené vysokoškolské vzdělávání a rozvoj česko-německé a česko-bavorské projektové spolupráce. 

Jednání se kromě deseti členů delegace z bavorské vlády vedené Jürgenem Mistolem, výkonným ředitelem parlamentu Bavorského zemského sněmu, zúčastnili také zástupci firmy Konplan, s.r.o. v čele s hlavním organizátorem akce, jednatelem Matthiasem Weinzierlem, a zástupce IHK Regensburg. Západočeskou univerzitu v Plzni reprezentovali rektor Miroslav Lávička, vedoucí International Office Jana Ovsjanniková, proděkan pro mezinárodní vztahy a komunikaci Fakulty elektrotechnické Jan Michalík, projektová manažerka Martina Navrátilová z Projektového centra a Šárka Kuthanová z Fakulty strojní jako tlumočnice.

V úvodu promluvil jednatel Konplan, s.r.o. Matthias Weinzierl, představil potřeby týkající se vysokoškolsky vzdělaných absolventů, zdůraznil potřebu podpory odborného technického a profesního vzdělávání a ocenil dlouhodobou spolupráci firmy se ZČU. Rektor Miroslav Lávička promluvil o téměř 75leté tradici technického vysokého školství v Plzni a o významu spolupráce univerzity s vysokými školami a výzkumnými centry v Německu. Vedoucí International Office ZČU Jana Ovsjanniková představila univerzitu a informovala o mezinárodních vztazích ZČU a o spolupráci s vysokými školami v Bavorsku. Projektová manažerka Martina Navrátilová seznámila přítomné s projekty, na kterých ZČU spolupracuje s vysokými školami v Barovsku, a zmínila možnosti rozvoje česko-německé projektové spolupráce.

Závěrem se všichni zúčastnění shodli, že dlouhodobá spolupráce mezi společností Konplan, s.r.o. a Západočeskou univerzitou v Plzni, stejně jako odborná a projektová spolupráce ZČU s vysokými školami v Bavorsku bude pokračovat i nadále a pravděpodobně ještě ve větší míře než dosud.

Galerie


International Office

Romana Suchá

20. 03. 2023