Na FZS přednášela slovenská kolegyně studentům studijního oboru Porodní asistence

International Přednáška Studující

Lucie Mazúchová z partnerské Jesseniovy Lékařské fakulty v Martině přednesla tři odborné příspěvky studentům 1. a 2. ročníku studijního oboru Porodní asistence.

Ve dnech 12.–18. března navštívila Fakultu zdravotnických studií ZČU slovenská kolegyně Lucie Mazúchová z Ústavu porodní asistence partnerské Jesseniovy Lékařské fakulty v Martině, součásti Univerzity Komenského v Bratislavě. Návštěva doktorky Mazúchové byla spjata s katedrou ošetřovatelství a porodní asistence na FZS, konkrétně se studijním oborem Porodní asistence, jejímž studentům v 1. a 2. ročníku kolegyně přednášela. Odborné přednášky se uskutečnily v rámci předmětů Zdravotní psychologie 2, Péče porodní asistentky o šestinedělku a Plánové rodičovství. Doktorka Mazúchová se zaměřila konkrétně na téma poruchy plodnosti, dále psychologie a v neposlední řadě i na fyziologii kojení a praktické tipy pro laktační poradenství.

Eva Hendrych Lorenzová z katedry ošetřovatelství a porodní asistence FZS hodnotí návštěvu jako velice pozitivní a přínosnou: "S paní doktorkou jsme diskutovaly o porodní asistenci v České republice a na Slovensku. Mezi témata našich hovorů patřilo naplnění kompetencí porodních asistentek v praxi, práce se studentkami porodní asistence a jejich motivace ke studiu a začlenění do praxe. Dále jsme hovořily o praxi studentek porodní asistence a mentorkách odborné praxe. Velmi zajímavá a plodná diskuse proběhla také na téma výzkumné činnosti odborných asistentek porodní asistence. Paní dr. Mazúchová nám blíže představila své profesní zaměření, kdy se orientuje na problematiku bondingu, kojení, perinatální ztrátu.“

Kromě pedagogické činnosti navštívila Lucie Mazúchová i Gynekologicko-porodnickou kliniku FN Plzeň, dále si prohlédla odborné učebny na FZS a seznámila se s kampusem ZČU. Z kulturního programu se účastnila komentované prohlídky historického centra Plzně a navštívila Plzeňské historické podzemí a Plzeňský Prazdroj.

FZS si velice cení navázaného partnerství s Jesseniovou Lékařskou fakultou v Martině a možnosti přivítat slovenskou kolegyni na fakultní půdě, díky níž mohla být obohacena výuka studijního oboru Porodní asistence.

Těšíme se na další spolupráci!

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

23. 03. 2023