Knihovna předala darované knihy Psychiatrické klinice FN Plzeň

Spolupráce Univerzita Úspěchy

Díky studentům, studentkám, zaměstnancům, zaměstnankyním i veřejnosti se letos během akce Daruj knihu vybralo téměř 2500 svazků knih, nejvíce v celé historii. Univerzitní knihovna je předala 21. března Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Plzeň.

Akce Daruj knihu se na Západočeské univerzitě konala už pošesté a znovu s úspěchem. Univerzitní knihovna sbírku knih uspořádala u příležitosti 14. února, Mezinárodního dne darování knihy, a všechny potěšilo, že čtenáři do jejího hlavního sídla v kampusu na Borech i na pobočky v Plzni a Chebu přinesli zajímavé a čtivé tituly.

Pro potřeby Psychiatrické kliniky bylo předáno cca 800 svazků. Využijí je tamní pacienti. Ostatní publikace, jež Psychiatrická klinika nevyužije, budou k dispozici dalším čtenářům, případně doplní fond knihovny.

Psychiatrická klinika byla v Plzni zřízena v 50. letech minulého století. Od poloviny 80. let sídlí v areálu FN Lochotín, v roce 2022 se dočkala nového moderního pavilonu. Klinika poskytuje pomoc pacientům všech věkových skupin včetně dětí a věnuje se celému spektru duševních poruch. Usiluje o to, aby disponovala všemi standardními léčebnými postupy v oboru, které představuje nejen bohaté spektrum psychofarmak, ale také četné psychoterapeutické postupy.

"Nestihli jste se letos zapojit? Nezoufejte. Pokud to situace dovolí a najdeme vhodného partnera, který knihy převezme, knihovna akci zopakuje i v příštím roce. Velký dík patří všem, kteří letos do sbírky přispěli!" vzkazuje ředitelka Univerzitní knihovny ZČU Miloslava Faitová.

Galerie


Univerzitní knihovna

Jakub Pokorný

24. 03. 2023