Západočeská univerzita v Plzni ustavila pracovní skupinu pro oblast umělé inteligence

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Skupinu budou tvořit zástupci fakult a rektorátních pracovišť, jejich úkolem bude sledovat vývoj v oblasti umělé inteligence, diskutovat o možnostech, limitech, etických, právních a dalších aspektech jejího využití v prostředí vysoké školy a navrhovat relevantní opatření.

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) ustavila pracovní skupinu, jejímž úkolem bude sledovat vývoj v oblasti umělé inteligence (AI), diskutovat o možnostech a etických i právních aspektech jejího využívání v prostředí vysoké školy a navrhovat relevantní opatření. Své studující a zaměstnance o tom ZČU informuje ve svém stanovisku k problematice umělé inteligence.

„Je nesporné, že umělá inteligence výrazně ovlivní vzdělávání, výzkum i další činnosti vysoké školy. Jsme svědky překotného technologického vývoje, na který musíme reagovat velmi rychle,“ říká rektor ZČU Miroslav Lávička.

Na ZČU proto vznikla pracovní skupina, jejímž úkolem je sledovat vývoj v oblasti umělé inteligence, diskutovat o možnostech, limitech, etických, právních a dalších aspektech jejího využití v prostředí vysoké školy a navrhovat relevantní opatření. Pracovní skupinu budou tvořit zástupci fakult a rektorátních pracovišť, zaměřených na oblasti strategie, studia a vědy.

Na tvorbě doporučení pro studující, vyučující a další aktéry bude skupina ZČU úzce spolupracovat s experty z dalších vysokých škol a institucí v rámci skupiny na národní úrovni, kterou založila Univerzita Karlova společně s organizací prg.ai a jejíž součástí je i ZČU. První jednání této skupiny se konalo 12. dubna.

„Dynamický vývoj umělé inteligence se promítne do celé oblasti vzdělávání. Jsme proto přesvědčeni, že musíme postupovat společně a že spolupráce univerzit a sdílení zkušeností přispěje k tomu, aby vysoké školy dokázaly připravit a zavést potřebné změny,“ dodává rektor Miroslav Lávička. Cílem je podle něj hledat cesty, jak vhodně a smysluplně využít kreativní potenciál umělé inteligence, současně s tím je však potřeba chápat rizika spojená s využíváním AI a přemýšlet nad tím, jak tyto nástroje využívat eticky a zodpovědně.

ZČU ve svém stanovisku týkajícím se AI nejen informuje o vzniku pracovní skupiny, ale také doporučuje univerzitní obci texty, které jsou v souladu s aktuální představou vedení ZČU o tom, jak k problematice umělé inteligence na vysoké škole přistupovat.


Stanovisko ZČU k problematice umělé inteligence

Celouniverzitní

Šárka Stará

21. 04. 2023