Mezinárodní kongres se zaměřil na téma cévních mozkových příhod

Konference Spolupráce Věda

Už třináctý ročník akce Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství organizovala katedra ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií ZČU ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Plzeň a dalšími partnery.

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni pořádala 10. května 2023 kongres Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XIII.  Akce s mezinárodní účastí měla podtitul Komplexní péče o pacienta s cévní mozkovou příhodou a konala se ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Plzeň, Českou asociací sester Region plzeňský, Spolkem vysokoškolsky vzdělaných sester a Sdružením porodních asistentek Plzeňského kraje.

Mezi aktivními přednášejícími byli odborníci a odbornice z Univerzity Palackého v Olomouci, Jesseniovy lékarské fakulty v Martině a v Bratislavě, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a FN Plzeň.

V pestrém programu představili současné komplexní pojetí péče o pacienta s cévní mozkovou příhodou, zahrnující multidisciplinární týmový přístup i psychosociální podporu ošetřujícímu personálu. Příspěvky prezentující pohled nelékařských zdravotnických profesí - záchranáře, všeobecné sestry, fyzioterapeuta, ergoterapeuta, logopeda, zdravotně sociálního pracovníka, psychologa… zdůraznily nutnost komplexní péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Součástí programu byl i historický exkurs do období zahájení specializované péče o pacienty s tímto onemocněním.

„Kongres umožnil sdílení zkušeností z různých oborů péče o pacienta s tímto závažným onemocněním a připomněl důležitost vzdělávání sester. Byl příjemným a přínosným setkáním odborníků z různých lokalit a také připomenutím Mezinárodního dne sester, který slavíme 12. května,“ uvedla vedoucí pořádající katedry Jitka Krocová.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

24. 05. 2023