Inspirativní týden plný marketingových dovedností: Letní škola Homo Economicus Fakulty ekonomické

Další vzdělávání Veřejnost

"Dosáhnout toho, aby mladí studenti přijímali tak komplexní téma jako marketing formou zábavy, byl náš cíl," uvedla děkanka Fakulty ekonomické Michaela Krechovská na slavnostní promoci.

Dvanáctý ročník letní školy Homo Economicus oživil v týdnu od 10. do 14. července Fakultu ekonomickou Západočeské univerzity v Plzni. Letní škola pro žáky a žákyně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií probíhala paralelně v Plzni a Chebu. Pod námětem "Nástrahy marketingu aneb Necháte se nachytat?" se každý den ponořili do jednoho ročníku vysokoškolského studia.

Letošním tématem byla tvorba produktu dle přání a potřeb zákazníků, strategie cenového nastavení, efektivní distribuční cesty a účinná propagace. Zvláštní pozornost byla věnována regulaci reklamy a odhalování nekalých obchodních praktik, které bohužel stále přetrvávají.

Kromě bohatého akademického programu měli malí studující také příležitost získat speciální letní měnu "Spořílek" a účastnit se závěrečné dražby drobných předmětů od partnerů letní školy.

Organizátory Homo Economicus příjemně překvapila aktivita a zapojení dětí bez ohledu na jejich věk. "Tematické zaměření letošního ročníku se zdá být skutečně inspirativní," řekl Zdeněk Kresa, jeden z organizátorů letní školy, "v týmu organizátorů již přemýšlíme, zda příští rok zvolíme jen částečnou změnu tématu, nebo se vrhneme na naprosto nové."

Letní škola však nebyla pouze studiem v lavicích. Došlo rovněž i na různé pohybové aktivity, ve čtvrtek se plzeňská skupina vydala do Chebu, kde společně s tamními účastníky a účastnicemi prozkoumali historické centrum města a během komentované prohlídky se přenesli do doby, kdy Cheb vyrostl ve významné obchodní centrum na pomezí Českých zemí a Německa.

Poslední den letní školy byl vyhrazen pro zkušební komisi, která ověřila znalosti a dovednosti dětí prostřednictvím prezentace kompletního marketingového mixu vlastního produktu – od jeho vytvoření přes tvorbu ceny až po představení potenciálním zákazníkům. Úspěšní absolventi ve věku od sedmi do šestnácti let pak slavnostně promovali na obou místech konání letní školy.

"Dosáhnout toho, aby mladí studenti přijímali tak komplexní téma jako marketing formou zábavy, byl náš cíl," uvedla děkanka Fakulty ekonomické Michaela Krechovská na slavnostní promoci. "Během minulého týdne měli možnost poznat, jaké to je pracovat v týmu a zvládnout závěrečné zkoušky. Všechny tyto zkušenosti jsou cenným přínosem pro jejich další vzdělávání a přístup k učení."

Již nyní se těšíme na následující třináctý ročník. Více informací o Letní škole HOMO ECONOMICUS se dozvíte na jejích webových stránkách.


   

Letní škola v Plzni se uskutečnila za finanční podpory Krajského úřadu Plzeňského kraje v rámci programu Podpora rozvoje Západočeské univerzity v Plzni v roce 2023 a statutárního města Plzeň v rámci programu Plzeň – univerzitní město.

Letní škola v Chebu se uskutečnila za finanční podpory města Chebu a Karlovarského kraje.

Galerie


Fakulta ekonomická

Alena Palacká, Olga Martinčíková Sojková

18. 07. 2023