Fakulta pedagogická slaví 75. výročí založení výtvarně. Vystavuje v celé budově děkanátu

Univerzita Veřejnost Výstava

Katedra výtvarné výchovy a kultury připravila k výročí výstavu UMOPED 75. V sídle fakulty ve Veleslavínově ulici je k vidění až do konce roku.

Práce za posledních sedm let, a to volná umělecká tvorba, práce z oblasti oborové didaktiky výtvarné výchovy a výzkumu i seminární práce dějin a teorie umění, jsou aktuálně k vidění na výstavě UMOPED 75 v budově Fakulty pedagogické Západočeské univerzity. Výstavu připravila její katedra výtvarné výchovy a kultury u příležitosti letošního 75. výročí vzniku fakulty. Kromě studujících a zaměstnanců je přístupná i veřejnosti. Z významných hostů ji už navštívil například ministr kultury Martin Baxa, který se seznámil s projektem sochy Bezva úča před budovou fakulty na Klatovské třídě.,

Výstava dokazuje, že současná výtvarná výchova je multidisciplinární obor. K vidění je volná tvorba malířská a grafická studentů prof. D. Smutného a MgA. S. Poláčka, multimediální instalace a performance studentů prof. J. Kirschenmanna, audiovizuální tvorba studentů dr. J. Maška, textilní tvorba studentů dr. A. Zapletala, tvorba keramická studentů Mgr. N. Potůčkové, a především návrhy proměn veřejného prostoru Plzeňska studentů prof. K. Gebauera. Jmenovaní umělci – pedagogové vystavují také spolu se svými studenty.

Didaktiku a výzkum výtvarné výchovy prezentují videosekvence tvůrčích workshopů s jejich didaktickou analýzou, stejně tak jsou zastoupeny postery kvalifikačních prací, představující zdařilé výzkumné sondy se zaměřením na inkluzi ve výtvarné výchově, podporu prosociálního chování, on-line výuku výtvarné výchovy či soudobé umění v současné MŠ a ZŠ (dr. V. Uhl Skřivanová, Mgr. M. Plíhalová, Mgr. J. Havlíček).

Z dějin a teorie umění, vedené doc. J. Bláhou, dr. L. Kovaříkovou a prof. Kirschenmannem, jsou k vidění především studentské práce z oblasti interpretace a komparace uměleckých děl, které umožňují studentkám a studentům aktivní podíl na výuce.

Budova Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici 42 ožila výtvarnými díly. Dokonce je možné říci, že výstava ve veřejném prostoru, navíc školní budovy, je pro nás tou nejlepší galerií.

Galerie


Celouniverzitní

Věra Uhl Skřivanová

06. 10. 2023