Rektor ZČU poděkoval osobnostem propojujícím univerzitu s krajem a městem

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

„Společenský večer byl jakousi oslavou naší spolupráce s regionem, městem a dalšími partnery," uvedl rektor Miroslav Lávička.

Formujeme Plzeň, vzkazuje už několik měsíců Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) prostřednictvím outdoorové a online kampaně, kterou spustila k letošnímu 75. výročí své nejstarší fakulty, Fakulty pedagogické. Zdůrazňuje v ní své propojení s městem a regionem a jeho pozitivní vliv. Aby vyzdvihla význam této spolupráce, ocenila čtyři osobnosti, které se o její rozvoj zasloužily.

„Západočeská univerzita není jen instituce. Za zdmi budov se skrývá obrovská práce a kooperace lidí, od vyučujících přes vědecko-výzkumné kapacity, studující až po podpůrné pracovníky a pracovnice, kteří všichni dohromady tvoří jeden celek. Je to složitý organismus, který do života Plzně a krajů zasahuje víc, než by si možná leckdo dokázal představit,“ říká rektor Miroslav Lávička s tím, že spolupráce univerzity s městskou a krajskou samosprávou, firmami a dalšími organizacemi se odehrává na mnoha úrovních a zásadně formuje celý region západních Čech.

Připomenout některá důležitá fakta o Západočeské univerzitě a především vyzdvihnout a posílit význam její spolupráce s externími partnery měl také společenský večer, který univerzita uspořádala ve středu 22. listopadu v prostorách Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Mezi hosty byli zástupci a zástupkyně města Plzně, Plzeňského a Karlovarského kraje, partnerských firem a neziskových organizací i představitelé a představitelky fakult, vysokoškolských ústavů a vedoucí kateder.  

„Naším cílem bylo představit našim partnerům Západočeskou univerzitu, jaká je v roce 2023 a kde ji vidíme v budoucnu,“ vysvětluje rektor, který současnou univerzitu přiblížil v duchu kampaně Formujeme Plzeň, tedy s využitím klíčových čísel vztahujících se k ZČU. Zaměřil se přitom na studující, absolventy a absolventky, zaměstnané i na oblast vědy a třetí role včetně spolupráce s vnějším prostředím. Právě čísla univerzita zvolila v kampani jako základní komunikační nástroj. „Chceme být pro veřejnost srozumitelní,“ vysvětluje prorektor pro vnější vztahy a komunikaci Jan Váně. „Teprve s čísly si člověk představí, jaký rozsah některé věci mají. Na těch, která jsme vybrali pro kampaň, je zřejmé, jak moc už ZČU do plzeňského života vrostla a že se s ní musí počítat,“ dodává a připomíná tak i claim kampaně S námi můžete počítat.

Ačkoliv ZČU i společenským večerem chtěla připomenout 75. výročí své nejstarší fakulty, dívá se především do budoucna. „Chceme nejen našim partnerům jasně ukázat, že vnímáme nové trendy a orientujeme se na nové výzvy, jako jsou kvantové technologie, polovodičové a čipové technologie, moderní energetika nebo umělá inteligence a s tím související ekonomické, legislativní a sociální aspekty, včetně problémů spojených s tématem udržitelnosti,“ konstatuje rektor Miroslav Lávička.

Během společenského večera, který propojil svět akademický, politický a byznysový, rektor ZČU poděkoval čtyřem osobnostem, které se svými aktivitami dlouhodobě zasazují o propojování univerzity s krajskou či městskou samosprávou nebo se soukromým či neziskovým sektorem. Děkovný list z rukou rektora tak převzali: Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje, za aktivní podporu rozvoje spolupráce mezi ZČU a středními školami; Lucie Kantorová, náměstkyně primátora města Plzně pro oblast školství a cestovního ruchu, za aktivní podporu rozvoje fakultních škol; Stanislav Hosnedl z katedry konstruování strojů Fakulty strojní za rozvoj spolupráce mezi ZČU a průmyslovými podniky v rámci interdisciplinárního projektu DESING+ a šíření dobrého jména ZČU i města Plzně a Jan Kopp z katedry geografie Fakulty ekonomické ZČU za spolupráci s městem, krajem a neziskovými organizacemi v oblasti ekohydrologie a udržitelného rozvoje.

„Společenský večer byl jakousi oslavou naší spolupráce s regionem, městem a dalšími partnery. Pevně věřím, že jsme touto cestou podnítili další společné projekty. Jsem přesvědčen, že spojení s univerzitou, která je zdrojem talentovaných mladých lidí, zkušených expertů a expertek a disponuje špičkovým technickým zázemím, pomáhá našim partnerům i nám samotným růst a společně uspět,“ uzavírá rektor Miroslav Lávička.     

Galerie


Rektor Miroslav Lávička představil ZČU.

Program byl koncipován v duchu kampaně ZČU Formujeme Plzeň.

Společenský večer se uskutečnil v prostorách Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Rektor Miroslav Lávička také představil čelní představitele všech jedenácti součástí ZČU.

(zleva) Jan Kopp, Lucie Kantorová, Jaroslava Havlíčková a Stanislav Hosnedl převzali děkovný list rektora za rozvoj spolupráce mezi univerzitou, městem a krajem.

Mezi hosty společenského večera byli i ministr kultury Martin Baxa a hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Během večera zahrála jazzová formace SloTrio.

Celouniverzitní

Šárka Stará

23. 11. 2023