Konference XB-CON 2023 doložila rozvoj spolupráce Fakulty ekonomické v česko-bavorském příhraničí

International Konference Spolupráce

Ve dnech 9. a 10. listopadu se uskutečnila již tradiční mezinárodní vědecká konference XB-CON pořádaná Fakultou ekonomickou Západočeské univerzity v Plzni. Událost přilákala pozornost nejen široké akademické obce z české i bavorské strany, ale také z podnikatelského sektoru.

Sedmý ročník konference XB-CON zaměřené na příležitosti a hrozby podnikové ekonomiky v přeshraničním srovnání se konal opět v Hotelu Orea Horizont v Železné Rudě a zaznamenal rekordní účast z domácích i zahraničních vysokých škol, institucí a firem. Věnoval se zejména klíčovým tématům, jako jsou inovace, udržitelný rozvoj, umělá inteligence a rozvoj specifických kompetencí v oblasti podnikové ekonomiky. Většina příspěvků byla prezentována v přeshraničním srovnání či jako ukázka příkladů dobré praxe, což otevřelo dveře k zajímavým a perspektivním podnětům pro další výzkum a možnosti spolupráce.

Děkanka Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni Michaela Krechovská zahájila konferenci s vizí zintenzivnění spolupráce českých a bavorských škol, institucí a podniků. „Samotné téma přeshraniční spolupráce, a v širším kontextu pak mezinárodní spolupráce, je stále více aktuální, zvláště s přihlédnutím k současnému dění. Spolupráce vytváří prostor k růstu, vytváří mnoho příležitostí, které je možné vzájemným úsilím lépe zužitkovat. FEK dlouhodobě podporuje a rozvíjí přeshraniční spolupráci a kooperaci se zahraničními partnery, především v sousedních spolkových zemích. Tato spolupráce přinesla od prvního ročníku pořádání konference v roce 2011 již řadu pozitivních výsledků. Hmatatelnými důkazy je již několik realizovaných projektů v oblasti česko-bavorského příhraničí podpořených ze strany MMR, MŠMT, BTHA či Česko-německého fondu budoucnosti, stejně tak jako aktivní double degree studijní programy s Hochschule Hof, University of Applied Sciences a pořádání International Summer School on Sustainability ve spolupráci s Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden. Nyní společně s OTH Amberg-Weiden připravujeme další double degree studijní program v rámci bakalářského profesního studijního programu Management and Digital Technology, na jehož podporu fakulta úspěšně získala projekt v rámci programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027. Cílem Fakulty ekonomické je tedy i nadále do budoucna tuto plodnou spolupráci českých a bavorských škol, institucí a podniků dále prohlubovat," uvedla děkanka.

Kromě vědeckých příspěvků měli účastnice a účastníci možnost naslouchat cenným zkušenostem z praxe zástupců firem, kteří se aktivně podíleli na prezentacích i diskusi. Konference se účastnilo během dvou dnů více jak 80 přihlášených doslova z celého světa.

Inovací letošního ročníku byl mezinárodní „career4PROF“ workshop pro studující doktorských studijních programů a zájemce o doktorské studium, pod vedením prof. Jana Čadila ze Západočeské univerzity v Plzni a prof. Tobiase Chilly z Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg. Tato nová iniciativa poskytla studujícím doktorského studia a začínajícím vědkyním a vědcům jedinečnou příležitost k hlubšímu sdílení poznatků o vědecké práci včetně publikování vědeckých výstupů s možnou diskusí s oběma experty.

Pozitivní ohlasy a spokojenost účastníků jednoznačně reflektují vysokou úroveň obsahu a organizace konference. Pro další šíření nových poznatků a nápadů budou nejlepší příspěvky začleněny do sborníku konference, který bude odeslán na začátku roku 2024 k již pravidelné indexaci do Web of Science. Některé významné příspěvky zároveň najdou své místo ve vědeckém recenzovaném fakultním časopise Trendy v podnikání. 

Galerie


Fakulta ekonomická

Dita Hommerová

05. 12. 2023