ZČU hostila první workshop projektu EUPeace od vzniku aliance

EUPeace International Univerzita

Ve dnech 17. a 18. ledna 2024 se na Západočeské univerzitě setkali zástupci a zástupkyně osmi univerzit, které jsou zapojené do aliance evropských univerzit EUPeace. Dvoudenní workshop se uskutečnil v rámci pracovního balíčku Facilitating Mobility.

Západočeská univerzita v Plzni hostila první workshop projektu EUPeace od vzniku aliance, který se uskutečnil v rámci pracovního balíčku (work package) WP4 Facilitating Mobility. Během lednového workshopu s názvem "Challenges for the future: Kick off WP Mobility" se setkaly zástupkyně z International Office ZČU spolu s 15 kolegy a kolegyněmi ze sedmi zahraničních univerzit, mezi nimiž byly zastoupeny University of Marburg, Justus Liebig University Giessen, Comillas Pontifical University, University of Calabria, Cukurova University, University of Limoges a University of Sarajevo.

Během dvoudenní akce se diskutovalo o tématech, která byla představena již při loňském workshopu. Ten se uskutečnil ještě před vznikem samotné aliance, a to s cílem začít co nejdříve pracovat v rámci skupiny WP4. Během letošního workshopu byla zformována pracovní skupina "Facilitating Mobility," přičemž vybraní zástupci budou nyní aktivně pracovat na realizaci společných mobilit. Jedním z hlavních bodů programu bylo sdílení dobré praxe v oblasti EWP (Erasmus Without Paper), což je jeden z klíčových aspektů pro realizaci studentských mobilit.

Jednání se zúčastnilo také sedm zástupců ze čtyř fakult ZČU. Zastoupena zde byla Fakulta ekonomická (Jiří Preis a Ivana Horaisová), Fakulta filozofická (Jan Pěchota), Fakulta elektrotechnická (Jan Michalík a Kateřina Newton) a Fakulta pedagogická (Václav Salcman a Tereza Havránková). Zástupci z fakult se také zapojili do sdílení dobré praxe v oblasti zahraničních mobilit. Prezentovali zde svou činnost v oblasti mobilit a následně zmínili i překážky a výzvy, které mohou nastat při realizaci studentských a zaměstnaneckých mobilit, a sdíleli tak cenné zkušenosti pro všechny účastníky.

Na workshopu vystoupili také studující Anna Vaicová a Matěj Líbal, zástupci organizace ESN Plzeň (dříve Buddy System UWB). Společně představili problémy, se kterými se zahraniční studentky a studenti setkávají, a nastínili jejich možná řešení. Následná diskuse poskytla motivaci pro partnerské univerzity, které zatím podobné studentské organizace nemají.

Tématem odpoledního programu byl také jeden z cílů pracovního balíčku WP4 – vytvoření digitálního kampusu EUPeace, dále pak nalezení průniku semestrů napříč jednotlivými univerzitami a možnost pořádání letních a zimních škol či krátkodobých mobilit formou BIP (Blended Intensive Programme).

Více informací o alianci EUPeace naleznete na webu zcu.cz/eupeace. 

Galerie


International Office

Monika Mundilová

22. 01. 2024