Profesor Jan Vičar převezme Cenu Olomouckého kraje za celoživotní přínos v oblasti kultury

Spolupráce Univerzita Úspěchy

Významný český hudební skladatel, muzikolog a pedagog je garantem doktorského studijního programu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Fakulta rovněž připravuje jeho autorský koncert.

Profesor Jan Vičar získal Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2023 v kategorii Cena za celoživotní dílo v oblasti kultury. Prestižní ocenění si převezme 18. dubna na olomoucké radnici, a stane se tak členem její Síně slávy.

Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc., olomoucký rodák, je jedním z nejuznávanějších tvůrců a badatelů v oblasti hudby a muzikologie v České republice. Svým dílem obohatil nejen naše poznání hudby a hudební historie, ale přispěl i k formování kulturního povědomí v naší zemi. Jako garant doktorského studijního programu na Fakultě pedagogické ZČU vychovává Jan Vičar novou generaci hudebních vědců a hudebních odborníků. Svými pedagogickými schopnostmi a odbornými znalostmi ovlivňuje rozvoj mnoha talentovaných studentů a studentek v oblasti hudby a muzikologie. Jeho skladatelská tvorba představuje spojení tradice a moderního hudebního myšlení, oslovuje svou hloubkou a originalitou a zanechává v českém hudebním světě nezaměnitelnou stopu.

Cena Olomouckého kraje za celoživotní přínos v oblasti kultury je výrazem ocenění dlouholetého úsilí a přínosu profesora Vičara v oblasti hudby, skladby a muzikologie. Toto ocenění nejen potvrzuje význam jeho práce pro kulturní dědictví regionu, ale také oslavuje jeho vliv na budoucí generace hudebních nadšenců a vědců.

Fakulta pedagogická rovněž zve na autorský koncert Jana Vičara, který se uskuteční 6. května v 19 hodin v aule budovy ve Veleslavínově ulici. Jan Vičar představí své nejnovější skladby, a přítomným tak přiblíží svou hudební tvorbu i inspirace. Koncert bude jedinečnou příležitostí pro poslech a pro setkání s umělcem, který překračuje hranice a obohacuje naši hudební kulturu.

Celouniverzitní

Romana Feiferlíková

29. 02. 2024