Univerzita ve spolupráci s městem spouští unikátní certifikátový program zaměřený na drony

Program Technologie pro bezpilotní létání je prvním certifikátovým programem v ČR, primárně určeným studentům technických fakult. První zájemci ho mohou začít studovat od akademického roku 2017/2018.

Program má za cíl seznámit studenty technických fakult - fakulty aplikovaných věd, strojní a elektrotechnické - s technologiemi používanými při návrhu, konstrukci, stavbě, provozu, řízení a využívání bezpilotních letadel, nezbytnou legislativou a v neposlední řadě i letovou praxí.

Vyučující z těchto fakult studenty seznámí v řadě povinných i volitelných předmětů nejen se stavbou a provozem dronů, ale i s platnou legislativou v oblasti bezpilotního létání. Po absolvování programu obdrží certifikát, který se vydává jako příloha k diplomu. Studenti budou schopni samostatně vést projekty v oblasti stavby nebo využití bezpilotních leteckých prostředků. Certifikát tak zvýší cenu absolventa na trhu práce u specializovaných firem,“ vysvětluje rektor ZČU Miroslav Holeček.

Na studenty čekají nejrůznější předměty, jako jsou například Řízení a využití bezpilotních leteckých prostředků, Zpracování digitalizovaného obrazu, Teorie odhadu a zpracování signálu nebo Základy robotiky. Jako lektoři se do programu zapojí také zaměstnanci Správy informačních technologií města Plzně (SITMP), konkrétně úseků Dronet a Drony SITMP, kteří se specializují právě na podporu kybernetického průmyslu, zejména bezpilotního létání. Studentům poskytnou průpravu související se stavbou i provozem dronů, legislativou a letovou praxí.

Město má s rozvojem v oblasti bezpilotního létání velké plány. „V současné době dokončujeme rekonstrukci hal v bývalém depu dopravních podniků v Cukrovarské ulici, které se stanou zázemím pro Centrum Dronet. Kromě toho, že je naším cílem do Plzně přilákat firmy podnikající v oblasti znalostní ekonomiky, chceme zde také vytvořit zázemí pro studenty a nabídnout mladým lidem příležitosti, aby mohli sami zakládat nové společnosti. S každým dalším odborníkem v tomto oboru navíc roste šance, že sem již podnikající společnost bude mít zájem přesunout svoji výrobu,“ doplňuje Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně.

Podle technického náměstka primátora Pavla Šindeláře, pod kterého SITMP spadá, je bezpilotní létání odvětvím, které jde mílovými kroky dopředu. „A právě proto, že jako jediné město v České republice máme povolení na provádění leteckých prací, máme ideální prostředí, aby zde ‚rostli‘ odborníci v tomto oboru,“ řekl Pavel Šindelář.Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

26.01.17


ZČU pořádá 6. národní konferenci transferu technologií


Celouniverzitní

18

17.04.18


ELSA Plzeň navštívila jednání u Krajského soudu v Plzni


Studentské organizace

19

14.04.18


Studenti Sutnarky uklízeli Borská pole


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

23

10.04.18