Projektové centrum nabízí stáž studentkám a studentům ZČU

Další vzdělávání Studující Univerzita

Chcete se seznámit s rámcovým programem na podporu výzkumu a inovací EU, především s programem Horizont Evropa? Můžete!

Studující navazujících i nenavazujících magisterských oborů mohou v zimním i letním semestru nadcházejícího akademického roku 2023/2024 nabrat zkušenosti během stáží v Projektovém centru ZČU. Přihlášky mohou posílat už nyní, uzávěrka pro stáže v zimním semestru je 11. září, pro stáže v letním semestru pak 5. února.

„V rámci aktuálně probíhajícího Evropského roku dovedností jsme se i my rozhodli nabídnout vybraným studujícím napříč ZČU možnost získat cenné přenositelné kompetence a hodnotné zkušenosti pro budoucí zaměstnání. Zájemci a zájemkyně budou mít příležitost seznámit se s rámcovým programem na podporu výzkumu a inovací EU, především programem Horizont Evropa. Pod vedením zkušených konzultantek se budou aktivně podílet na různorodých aspektech projektové podpory a managementu v této oblasti,“ říká ředitelka Projektového centra ZČU Miluše Brunátová.

Zájemci či zájemkyně o stáž musí nejprve vyplnit elektronickou přihlášku včetně motivačního dopisu, poté počkat na pozvání k ústnímu pohovoru a na to, objeví-li se jejich jméno na seznamu vybraných.

Více informací najdou studující v přiloženém dokumentu. S případnými dotazy se mohou obracet na Projektové centrum (lstrnad@kap.zcu.cz). 

Galerie


Projektové centrum

Pavel KORELUS

28. 08. 2023