Kolegyně z Finska a Francie navštívily FZS

Hosté International Spolupráce

Další vzájemná spolupráce v oblasti výměnných pobytů a výzkumu se rýsuje s finskou Tampere University of Applied Science a francouzským Institut Du Thermalisme Université de Bordeaux, jejichž zástupkyně měly možnost seznámit se s Fakultou zdravotnických studií.

V týdnu od 10. června hostila Fakulta zdravotnických studií finské kolegyně Mariku Mettälä a Anne Mäenpää z Tampere University of Applied Science (TAMK) a dále francouzské kolegyně z Institut Du Thermalisme Université de Bordeaux, který je umístěn ve francouzském Daxu a orientuje se na výzkum a vzdělávání spojené s oblastí minerální vody, zdraví a pohody. Marika Mettälä působí jako vedoucí studijního programu porodní asistence, Anne Mäenpää je vedoucí studijního programu ošetřovatelství a zdravotní sestra se specializací na pediatrii. Co se týče profesního zařazení francouzských kolegyň, Dr. Sybille Ramon Dupuy působí jako vedoucí studijních programů a výzkumná pracovnice, Odile Eloy-Tran Van Chuoï je zodpovědná za oddělení dalšího vzdělávání.

Se všemi zástupkyněmi zmíněných univerzit probíhala diskuze ohledně budoucí vzájemné spolupráce. S finskými kolegyněmi se diskutovala spolupráce v rámci studijních programů porodní asistence a všeobecné ošetřovatelství v rovině výměnných mobilit studujících i akademiků a dále v rovině vědecko-výzkumné spolupráce. Kolegyně Marika a Anne se rovněž v rámci sdílení znalostí a informací setkaly s českými kolegyněmi zaštiťující studijní program Porodní asistence a dále s kolegyní, která zastoupila Katedru ošetřovatelství a porodní asistence. S francouzskými kolegyněmi se jednání zaměřilo na spolupráci a sdílení informací v oblasti balneologie.

Kolegyně Marika a Anne navštívily naši partnerskou Mulačovu nemocnici, kde měly možnost prohlédnout si multioborovou JIP, Novorozenecké oddělení a Gynekologicko – porodnické oddělení za doprovodu hlavní sestry. Seznámily se tak s nemocnicí a péčí o jejich pacienty. Kolegyně Sybille a Odile navštívily Fakultní nemocnici Plzeň, prohlédly si za doprovodu vrchní fyzioterapeutky Oddělení léčebné rehabilitace a dozvěděly se, jakým způsobem funguje vodoléčba, elektroléčba a pohybová léčebná část s tělocvičnami a nahlédly rovněž do lůžkové části oddělení. Děkujeme tímto našim partnerům za možnost realizace prohlídek.

Další součástí programu návštěvy byla samozřejmě prohlídka Fakulty zdravotnických studií a seznámení s odbornými učebnami a simulačním centrem, následovala prohlídka univerzitního kampusu. V rámci kulturní části programu proběhla prohlídka historického centra Plzně se všemi pamětihodnostmi a návštěva Plzeňského Prazdroje.

Vážíme si této finské i francouzské návštěvy na naší fakultě a těšíme se na budoucí spolupráci!

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

17. 06. 2024