Malí badatelé si užili Dětskou akademii na FZS

Seminář Studium Zaměstnanci

Budoucí malé zdravotnice a zdravotníci nahlédli pod pokličku všech nelékařských studijních oborů v rámci pátečních setkávání.

Od ledna do června 2024 byl realizován pilotní program Dětské akademie Fakulty zdravotnických studií v Plzni.

Celkem se na půdě FZS uskutečnilo 13 pátečních setkání, kdy se mladé zdravotnice juniorky a mladí zdravotníci junioři ponořili do tajů všech nelékařských studijních oborů, které fakulta nabízí. Odborní asistenti a asistenty, rovněž studující zastupující jednotlivé studijní obory velmi poutavě představili obory Fyzioterapie, Ergoterapie, Porodní asistence, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, Radiologická asistence a Zdravotnické záchranářství. Součástí programu bylo mnoho praktických ukázek a modelových situací.

Budoucí zdravotnice a zdravotníci měli možnost si například na modelech vyzkoušet nácvik resuscitace, porod miminka, ponořit se do bádání v laboratoři nebo pracovat s virtuálním pitevním a nahlédnout tak ve 3D zobrazení do útrob lidského těla. Dalším velkým zážitkem byla návštěva simulačního centra FZS, které ukrývá speciální učebnu vybavenou simulátorem sanitního vozu.

Dětská akademie byla netradičně ukončena arteterapií, která proběhla formou workshopu drátkování, který se konal v prostorách Hlídárny ZČU v Jungmannově ulici.

O tom, co se nejvíce líbilo jedné malé badatelce, vypovídá nakreslený obrázek umístěný ve fotogalerii, za který moc děkujeme.

Jsme velice rádi a ceníme si toho, že Dětská akademie sklidila v malých dětských očkách veliký úspěch a zapálení bádat a poznávat taje fungování lidského těla.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

21. 06. 2024