Jsme připraveni vzdělávat nové jaderné odborníky. Na Doosan Partnership Day vystoupil i rektor ZČU

Spolupráce Univerzita Věda

Výrobce turbín Doosan Škoda Power se chce podílet na dostavbě jaderných zdrojů v České republice a Západočeská univerzita v tom má být partnerem. Jihokorejská firma KHNP, která se tendru na dostavbu bloků účastní, by totiž v případě vítězství chtěla použít turbínu vyrobenou v Česku.

Trainee programy, praxe i odborné přednášky - Doosan Škoda Power je jedním z nejvýznamnějších partnerů technických fakult ZČU a dceřinou firmou jihokorejské společnosti Doosan Enerbility. Ta se rozhodla do Plzně přesunout klíčová know-how v oblasti výroby vzduchem chlazených generátorů. I v těchto provozech plzeňské firmy by se tak do budoucna mohli vzdělávat studenti a studentky ZČU v rámci praktické výuky.

„Dlouholetá spolupráce na výuce i výzkumu probíhá například s Fakultou aplikovaných věd v oblasti diagnostiky turbín. Podobné projekty má s Doosanem na starost i Fakulta strojní, zejména její katedra energetických strojů a zařízení. A společný výzkum najdeme i na Fakultě elektrotechnické," řekl zástupcům Doosanu a jejich dalším partnerům na setkání rektor ZČU Miroslav Lávička. Doprovodili jej i děkané zmíněných fakult FST a FEL. „Už od dob založení Fakulty strojní jsou tradičními tématy naší výzkumné spolupráce zejména modelování parametrů proudění páry, materiály pro extrémní zatížení a technologie výroby turbín," řekl děkan FST Vladimír Duchek

Spolupráce probíhá intenzivně v jaderné i nejaderné energetice. „U nás je to například v rámci národních center financovaných Technologickou agenturou ČR. Jsme také připraveni anoncovaný rozvoj Doosanu podpořit," doplnil děkan FEL Zdeněk Peroutka. Ředitel plzeňské společnosti Doosan Škoda Power Daniel Procházka je navíc jedním z členů Správní rady ZČU. 

S Doosanem už na turbínách spolupracovalo i výzkumné centrum NTC. Jeho ředitel Petr Kavalíř k plánované investici Doosanu v Plzni zmínil, že centrum bude mít zájem o spolupráci třeba v oblasti výpočtů simulací proudění nebo pevnosti. „Výzkum je tam obdobný jako u vodíkových technologií, kterým se věnujeme, takže si dovedu představit, že bychom firmě Doosan mohli přispět i my, pokud bude mít zájem,“ přiblížil Kavalíř. 

Rektor také na fóru zopakoval naléhavou potřebu pro vzdělávání nových zaměstnanců pro jaderný sektor. Na základě demografie a jaderných plánů ČR bude v příštích 10 letech chybět v oboru 10 tisíc lidí. „Západočeská univerzita spolu s partnery, jako je Doosan Škoda Power, je připravena k doplnění chybějícího počtu expertů co nejvíce přispět. Například v příštím roce bychom chtěli otevřít nový studijní program věnovaný jaderné energetice – Jaderný management," popsal záměry univerzity rektor ZČU.

Západočeská univerzita v Plzni v loňském roce navázala spolupráci s oběma finalisty tendru na dostavbu jaderných zdrojů v České republice. Univerzita je součástí jednání jak u francouzské EDF, tak jihokorejské KHNP a jejich partnerů. 

Galerie


Zleva: rektor ZČU Miroslav Lávička, ředitel Doosan Škoda Power Daniel Procházka, děkan FEL Zdeněk Peroutka, děkan FST Vladimír Duchek

Celouniverzitní

Andrea Čandová

14. 05. 2024