Den s fyzikou opět odhaloval žákům taje přírodních věd

Přednáška Soutěž Věda

Na 12. ročníku Dne s fyzikou žáci základních a středních škol viděli netradiční pokusy a vědecké hrátky. Úspěšní řešitelé krajských kol fyzikální a astronomické olympiády si odnesli ocenění.
Akce, kterou každoročně pořádá katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity ve spolupráci s krajskou komisí fyzikální olympiády, Českou astronomickou společností a plzeňskou pobočkou Jednoty českých matematiků a fyziků, chce žákům ukázat, že fyzika nejsou jen vzorečky a definice, ale hlavně děje kolem nás, nad kterými často zůstává člověk v údivu. Snažit se jim porozumět je úžasné dobrodružství, které organizátoři Dne s fyzikou chtějí dětem ukázat a nadchnout je tak pro přírodovědné obory.

V prostorách Středního odborného učiliště elektrotechnického ve Vejprnické ulici v Plzni byly k vidění pokusy s vývěvou, optické pokusy s lasery, žáci měli možnost zjistit, na jakém principu funguje elektrická kytara, co všechno dokáže podtlak nebo co umí Teslův transformátor.

Uskutečnila se také přednáška děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Jana Kříže Sport ve fyzikálních úlohách, šitá na míru studentům Sportovního gymnázia.

V závěru dopoledne byli oceněni žáci, kteří uspěli v krajských kolech fyzikální a astronomické olympiády. Diplomy a věcné dary  převzali z rukou náměstkyně hejtmana Plzeňského karje Ivana Bartošové, rektora ZČU Miroslava Holečka, děkana Fakulty pedagogické ZČU Miroslava Randy, proděkana Fakulty aplikovaných věd ZČU Miroslava Lávičky a dalších hostů. Z vyjádření žáků bylo patrné, že pro mnohé z nich byly soutěže alespoň zpočátku tvrdý oříšek – bojovali s úlohami, chodili na konzultace a museli obětovat kus svého času a pohodlí, aby uspěli. Každý dílčí úspěch byl však silnou motivací do další práce. Ocenění, která si přírodovědečtí olympionici na Dni s fyzikou převzali, byla už jen vítanou třešínkou na dortu. Tou hlavní odměnou byly podle všeho nové poznatky, které žáci získali, a zas o něco silnější zaujetí přírodními vědami. (Přehled všech oceněných je zveřejněn v galerii pod článkem.)

Galerie


Fakulta pedagogická

Šárka Stará

24. 05. 2019


Díky Sutnarce se diváci dostanou na jeviště Divadla J. K. Tyla

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

03. 06. 2020

Vyšel časopis ZČU&spolupráce

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

02. 06. 2020

Zámek Nečtiny otevírá a zve na historii, občerstvení i výlety

Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

12. 05. 2020