Zástupkyně Fakulty pedagogické vystoupila na konferenci o finském školství v Senátu ČR

Konference Zaměstnanci

Na konci května se v jednacím sále Senátu ČR uskutečnila konference Finský vzdělávací systém, kterou připravil senátor Jiří Drahoš ve spolupráci s Velvyslanectvím Finské republiky. O své zkušenosti se tu podělila i Markéta Pluháčková z Fakulty pedagogické ZČU.

Součástí celodenní konference byly přednášky a panelové diskuze. V odpolední panelové diskuzi vystoupila také Markéta Pluháčková, která po magisterském studiu sbírala půl roku zkušenosti jako asistentka na finské škole Iisalmen lyseo v městečku Iisalmi ve středním Finsku a nyní působí v Centru biologie a geověd na Fakultě pedagogické ZČU.

Finské školství se díky reformám a inovativním přístupům v posledních desítkách let stalo dle četných studií jedním z nejúspěšnějších na světě a inspiruje další země. „Z hodin, které jsem měla možnost navštěvovat, jsem si odnesla, že je dobré zaměřit výuku nejen na znalosti, které jsou samy o sobě důležité, ale i na jejich aplikaci v různých situacích, s nimiž se mohou žáci setkat v běžném životě. Funguje to i jako motivace, proč se učivem vůbec zabývat,“ zmiňuje Markéta Pluháčková jeden z přístupů, který lze snadno uplatnit i v českých školách. „Pozitivní je z mého hlediska i snaha, co nejvíce hodnotit v hodinách slovně. Takové hodnocení žákům poskytne mnohem kvalitnější zpětnou vazbu než číselná známka,“ dodává.

Českému systému školství by podle Markéty Pluháčkové prospěla podpora a systematický rozvoj dalšího vzdělávání učitelů i důraz na pravidelná setkávání učitelů, v rámci kterého by docházelo ke sdílení zkušeností a diskusi případných problémů a překážek. „Výrazně by pomohlo, kdyby se do škol dostal dostatečný počet kvalifikovaných asistentů pedagogů, speciálních pedagogů a dalších odborníků - psychologů, zdravotníků a podobně. Ti všichni tvoří ve finských školách tým, který se vzájemně podporuje a řeší případné problémy,“ popisuje Markéta Pluháčková a upozorňuje, že takový systém funguje na každé škole.

Dalším důležitým aspektem, který ve Finsku dlouhodobě funguje a český systém by se jím mohl inspirovat, je podle ní spolupráce akademiků z pedagogických fakult a učitelů základních a středních škol. Školy v rámci spolupráce získávají informace o kvalitě vzdělávání, doložené výzkumy a návrhy, jak výuku zlepšit, a fakulty zase reálný obraz toho, co se děje v praxi – co funguje a na čem je třeba dále pracovat.

Se základními principy finského školství, ke kterým patří rovné příležitosti pro žáky, důvěra, dostupnost nebo spolupráce, se měly možnost na konferenci v Senátu ČR seznámit i Gabriela Klečková a Michaela Voltrová z Fakulty pedagogické.

"Ačkoli nelze přenést kompletní principy finského vzdělávacího systému do ČR, jak ostatně uvedl v úvodní řeči i ministr školství Robert Plaga, byla tato konference významnou inspirací pro rozvoj českého školství i pro systém přípravy budoucích vyučujících," říká vedoucí katedry německého jazyka Fakulty pedagogické Michaela Voltrová.

Svědčí o tom i rozhovor s hlavním přednášejícím konference Jari Lavonenem z Univerzity v Helsinkách, který zveřejnila v den konání konference Česká televize. Vyjádření o finském školství, která v rozhovoru zaznívají, potvrzuje i Markéta Pluháčková.

 „Ve Finsku je vzdělání celospolečensky vnímáno jako priorita číslo jedna. Povolání učitele má značnou prestiž a společnost ho vnímá velmi pozitivně. Učitelé jsou podle toho také adekvátně finančně ohodnoceni a mají potřebnou podporu. V případě problémů se mají na koho obrátit a mohou své problémy spojené s výukou efektivně řešit – s týmem asistentů, speciálních pedagogů, psychologů, s kolegy nebo ředitelem školy. Zároveň učitelé nejsou kontrolováni inspekcí, mají důvěru svých nadřízených. V České republice se učitelé bojí přiznat problémy, berou je automaticky jako své selhání, ačkoliv to tak ve většině případů nemusí být. Ve Finsku učitelé spolupracují a problém je brán jako výzva, a ne jako překážka nebo selhání,“ přibližuje Markéta Pluháčková.

Galerie


Fakulta pedagogická

Šárka Stará

06. 06. 2019


Didaktička ze Západočeské univerzity Lucie Rohlíková získala cenu ministerstva školství

Tisková zpráva Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

28. 11. 2019

S Univerzitním upírem přišlo darovat krev 82 dárců

Studenti Tisková zpráva Veřejnost

Celouniverzitní

21. 11. 2019

The World of Tomorrow v Jeruzalémě

Spolupráce Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

04. 12. 2019