Úspěšní absolventi ZČU v německých firmách - 8. díl

Absolventi Univerzita Úspěchy

Pokračujeme v představování absolventů Západočeské univerzity v Plzni, kterým se díky dosaženému vzdělání daří i jako zaměstnancům německých firem. Dnešní medailonek je věnován Marku Cihlářovi, absolventovi Fakulty aplikovaných věd. Je ředitelem vývoje produktového řešení společnosti Eurosoftware.

Jak vás na zaměstnání v německé firmě připravila ZČU?
Univerzita funguje jako teoretická příprava na budoucí profesní život. Studium angličtiny, a v našem kraji pak i němčiny, beru jako základní předpoklad. Toto včetně spousty důležitých předmětů a možností studovat v zahraničí splnila Západočeská univerzita na jedničku. Na mně pak bylo dané vědomosti zúročit v praxi - třeba prací u německé firmy.

Věděl jste už během studia, kde chcete pracovat?
Už na střední škole mě to táhlo k informačním technologiím. Od té doby včetně nástupu studia na Západočeské univerzitě jsem chtěl být programátorem. Zároveň mne bavila komunikace s lidmi - brigádně jsem pracoval jako lektor vyučující základy práce na počítači a tehdejších Lotus a Microsoft Office. Můj směr tím byl dán tedy poměrně brzy.

Je němčina opravdu tak těžký jazyk, jak se říká?
Určitě je to těžší jazyk než angličtina. Na druhé straně je naše firma sice původem německá, máme však pobočky po celém světě - Německo, Česká republika, Rusko, USA, Kanada, Jižní Afrika - takže naším komunikačním jazykem je angličtina. Proto pro toho, kdo u nás chce pracovat, není němčina podmínkou.

Čím vás práce pro německou firmu obohatila, jaké vám poskytla možnosti pro kariérní rozvoj?
Do firmy jsem nastoupil před dvaceti lety, když naše česká pobočka vznikala. Nastoupil jsem jako programátor v jazyce Java. Po dvou letech jsem se stal vedoucím programátorského týmu, který vytvářel naši stěžejní aplikaci - pokladní software. Následně, když se mateřská firma značně rozrostla, jsem byl požádán o založení oddělení konzultingu pro zákaznické projekty. V současné době pracuji na pozici ředitele vývoje produktového řešení. Zároveň jsme s kolegou Robertem Daníčkem prokuristy české části firmy.

Vzhledem k dynamičnosti rozvoje firmy a působení po celém světě si troufám říci, že byť pracuji stále u stejné firmy, mám zkušenosti, jako kdybych pracoval u několika společností. Nejde jen o programátorské technologie, ale také například o vyjednávání se zákazníky v různých státech nebo chápání business procesů v maloobchodě.

Co byste doporučil budoucím absolventům?
Technické obory se specializací na IT mají velikou budoucnost. Současná situace na trhu práce velice zjednodušuje vstup absolventů do profesionálního života, nicméně měl bych pro studenty tři doporučení:

  1. Vyzkoušet si práci při studiu - třeba jen na pár hodin týdně. Spousta firem tento typ zaměstnaneckého poměru podporuje. Student si nejen vyzkouší, jak to v praxi opravdu funguje (příprava na univerzitě je spíše teoretická), ale naučí se také pracovní návyky.
  2. Alespoň na pár měsíců vycestovat do zahraničí, nejlépe při studiu. To má výhodu nejen v obohacení znalostí cizího jazyka, ale také získání povědomí o tom, “jak to ve světě chodí”. Koneckonců v pohádkách často chodí Honza do světa na zkušenou.
  3. Dokončit studia. Z mých zkušeností téměř všichni, co studia přerušili ať už z důvodu, že měli pocit zbytečnosti, nebo kvůli získané práci, pak chtějí studia i po letech dokončit. To už bývá podstatně těžší.

V našem seriálu už jste se seznámili s Petrou Housarovou ze společnosti Gerresheimer Horšovský Týn, s Miloslavem Štysem ze společnosti KIEFEL Automotives Alešem Kamenem z firmy KONPLANJiřím Jedličkou z MBtechEmilem Černým z firmy StreicherMartinem Valentou ze ZF Engineering a s Ivo Mendřecem ze ZF Staňkov.

Medailonek absolventa vznikl v rámci platformy „Science & Industry“ Západočeské univerzity v Plzni, jejímiž partnery jsou Obchodní a průmyslová komora Regensburg a Česko-německá obchodní a průmyslová komora.

Video


Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Pavel KORELUS

01. 10. 2019


Věřím, že se studenti přizpůsobí větším nárokům a všechno zvládnou, říká prorektorka Blanka Šedivá

covid-19 Etika Studenti

Celouniverzitní

12. 11. 2020

Němčina nad zlato: jazykové animace na středních školách pokračují online

covid-19 Tisková zpráva Veřejnost

Celouniverzitní

19. 11. 2020

Postfenomenologie, mysl a média

Beseda Konference Věda

Fakulta filozofická

12. 11. 2020