Úspěšní absolventi ZČU v německých firmách - 9. díl

Absolventi Univerzita Úspěchy

Pokračujeme v představování absolventů Západočeské univerzity v Plzni, kterým se díky dosaženému vzdělání daří i jako zaměstnancům německých firem. Dnešní medailonek je věnován Evě Vrábík Jindrové, absolventce Fakulty pedagogické (obor učitelství anglického a ruského jazyka) a Fakulty elektrotechnické (obor aplikovaná elektrotechnika) ZČU, která pracuje v ZF Engineering Plzeň od roku 2016. Zabývá se tam vývojem a testováním softwaru do řídících jednotek automatických převodovek a dalších prvků pohonného systému.

Jak vás na zaměstnání v německé firmě připravila ZČU?
Každý z oborů mého studia mě obohatil v jiném směru. Studium na Fakultě pedagogické mi dalo základ pro komunikační dovednosti, cizí jazyky a práci s lidmi. Díky studiu na Fakultě elektrotechnické jsem získala znalosti v oblasti elektrotechniky a elektroniky.

Věděla jste už během studia, kde chcete pracovat?
Ano, již během studia na Fakultě elektrotechnické jsem věděla, že chci pracovat pro ZF Engineering Plzeň, vzhledem k tomu, že zde již pracovalo několik mých přátel, kteří mi dali na firmu dobré reference a byli zde spokojeni.

Je němčina opravdu tak těžký jazyk, jak se říká?
Musím přiznat, že němčina mi ve srovnání s ostatními jazyky, které jsem se učila, přijde těžká. Především je pro mě těžké si zapamatovat členy před podstatnými jmény, od nichž se pak odvíjí další gramatické jevy.

Čím vás práce pro německou firmu obohatila, jaké vám poskytla možnosti pro kariérní rozvoj?
Práce mi rozšířila obzory v oblasti automotive, SW testování a koordinace projektů. Ve firmě jsem začala pracovat jako SW tester a dnes pracuji jako koordinátor SW testování. Na firmě oceňuji rovné pracovní příležitosti.

Co byste doporučila budoucím absolventům?
Budoucím absolventům bych doporučila, aby studovali to, co je baví, a zároveň aby zvážili, zda najdou uplatnění v daném oboru. A pokud jsou to pro ně dvě rozdílné oblasti, nikdy není pozdě dostudovat si další obor či obory.


V našem seriálu už jste se seznámili s Petrou Housarovou ze společnosti Gerresheimer Horšovský Týn, s Miloslavem Štysem ze společnosti KIEFEL Automotive, s Alešem Kamenem z firmy KONPLAN, Jiřím Jedličkou z MBtech, Emilem Černým z firmy Streicher, Martinem Valentou ze ZF Engineering, s Ivo Mendřecem ze ZF Staňkov a s Markem Cihlářem ze společnosti Eurosoftware.

Medailonek absolventa vznikl v rámci platformy „Science & Industry“ Západočeské univerzity v Plzni, jejímiž partnery jsou Obchodní a průmyslová komora Regensburg a Česko-německá obchodní a průmyslová komora.

Video


Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

08. 10. 2019


Dětská univerzita Fakulty pedagogické hledá jméno pro maskota

Studium Univerzita Veřejnost

Fakulta pedagogická

17. 07. 2020

Učitelé ruštiny z Plzně a Plzeňského kraje se sešli v Ruském centru

Seminář Univerzita Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

10. 07. 2020

Student Fakulty elektrotechnické získal prestižní Cenu Becquerel za jaderný výzkum

Studenti Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta elektrotechnická

16. 07. 2020