Ústav jazykové přípravy pořádal kurz Komunikace vědeckého výzkumu

Další vzdělávání Věda Zaměstnanci

Zaměstnanci Ústavu jazykové přípravy a Fakulty zdravotnických studií se seznámili s problematikou vědecké komunikace.

Od 11. do 14. února pořádal Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni kurz Komunikace vědeckého výzkumu (Communication of Scientific Research).

Zahraniční odbornice Marie Flora Mangano vedla kurz v anglickém jazyce a účastníky seznámila s problematikou vědecké komunikace jak z teoretických hledisek (semiotický přístup, filozofická východiska), tak s ohledem na využití v praktické komunikaci (struktura vědeckého článku, příprava posteru, pravidla prezentace).

Kurzu, určeného především pracovníkům v doktorském studiu a začínajícím vědecko-výzkumným pracovníkům, se zúčastnili zaměstnanci Ústavu jazykové přípravy a Fakulty zdravotnických studií ZČU, kteří společně strávený čas využili rovněž k hledání průsečíků vědecko-výzkumných aktivit. Součástí kurzu bylo rovněž setkání zahraniční odbornice s vedením Ústavu jazykové přípravy a Fakulty zdravotnických studií, stejně jako individuální poradenství pro účastníky.

Galerie


Ústav jazykové přípravy

Daniela Kopřivová

21. 02. 2020


Věřím, že se studenti přizpůsobí větším nárokům a všechno zvládnou, říká prorektorka Blanka Šedivá

covid-19 Etika Studenti

Celouniverzitní

12. 11. 2020

Mezinárodní den studentstva si letos připomeneme bez veřejných akcí

Studenti Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 11. 2020

Fakulta pedagogická získala HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

19. 11. 2020