Ústav jazykové přípravy pořádal kurz Komunikace vědeckého výzkumu

Další vzdělávání Věda Zaměstnanci

Zaměstnanci Ústavu jazykové přípravy a Fakulty zdravotnických studií se seznámili s problematikou vědecké komunikace.

Od 11. do 14. února pořádal Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni kurz Komunikace vědeckého výzkumu (Communication of Scientific Research).

Zahraniční odbornice Marie Flora Mangano vedla kurz v anglickém jazyce a účastníky seznámila s problematikou vědecké komunikace jak z teoretických hledisek (semiotický přístup, filozofická východiska), tak s ohledem na využití v praktické komunikaci (struktura vědeckého článku, příprava posteru, pravidla prezentace).

Kurzu, určeného především pracovníkům v doktorském studiu a začínajícím vědecko-výzkumným pracovníkům, se zúčastnili zaměstnanci Ústavu jazykové přípravy a Fakulty zdravotnických studií ZČU, kteří společně strávený čas využili rovněž k hledání průsečíků vědecko-výzkumných aktivit. Součástí kurzu bylo rovněž setkání zahraniční odbornice s vedením Ústavu jazykové přípravy a Fakulty zdravotnických studií, stejně jako individuální poradenství pro účastníky.

Galerie


Ústav jazykové přípravy

Daniela Kopřivová

21. 02. 2020


Pražské vouchery mohou na ZČU přivést podnikatele z hlavního města

Spolupráce Transfer Univerzita

Odbor transfer a smluvní výzkum

04. 08. 2020

Fakulta strojní jednala se společností ŠKODA JS o možnostech rozšíření spolupráce při výuce

Spolupráce Studium Univerzita

Fakulta strojní

17. 07. 2020

Projděte se virtuální výstavou nejlepších klauzur


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

13. 07. 2020