Ústav jazykové přípravy pořádal kurz Komunikace vědeckého výzkumu

Further Education Science Employees

Zaměstnanci Ústavu jazykové přípravy a Fakulty zdravotnických studií se seznámili s problematikou vědecké komunikace.

Od 11. do 14. února pořádal Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni kurz Komunikace vědeckého výzkumu (Communication of Scientific Research).

Zahraniční odbornice Marie Flora Mangano vedla kurz v anglickém jazyce a účastníky seznámila s problematikou vědecké komunikace jak z teoretických hledisek (semiotický přístup, filozofická východiska), tak s ohledem na využití v praktické komunikaci (struktura vědeckého článku, příprava posteru, pravidla prezentace).

Kurzu, určeného především pracovníkům v doktorském studiu a začínajícím vědecko-výzkumným pracovníkům, se zúčastnili zaměstnanci Ústavu jazykové přípravy a Fakulty zdravotnických studií ZČU, kteří společně strávený čas využili rovněž k hledání průsečíků vědecko-výzkumných aktivit. Součástí kurzu bylo rovněž setkání zahraniční odbornice s vedením Ústavu jazykové přípravy a Fakulty zdravotnických studií, stejně jako individuální poradenství pro účastníky.

Gallery


Institute of Applied Language Studies

Daniela Kopřivová

21. 02. 2020


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021