Slovo rektora ke studentům

covid-19 Studenti Univerzita

"Ponechali jsme vyučujícím možnost využít jiných forem výuky," říká k aktuálnímu opatření Ministerstva zdravotnictví ČR rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček.

Milé studentky, milí studenti,

od středy 11. března platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zakazující osobní přítomnost studentů ve výuce na vysokých školách. Ocitli jste se v situaci, která je pro vás nová a přináší řadu komplikací. Jsme si toho vědomi a budeme se snažit poskytovat vám veškerou možnou podporu.

Jak jste jistě zaznamenali prostřednictvím sociálních sítí, webových stránek a hromadného e‑mailu, byla zrušena kontaktní výuka, tedy přímá účast na přednáškách, seminářích apod. Ponechali jsme však vyučujícím možnost využít jiných forem výuky, ať jde o e‑learning, streamování, videopřednášky, e‑mailové konzultace a další. Toto rozhodnutí následně potvrdily i informace z Ministerstva školství ČR i prohlášení České konference rektorů. Věřím, že vaši vyučující vám vyjdou vstříc a že vám budou k dispozici, tak aby vynucené omezení kontaktní výuky mělo co nejmenší následky na vaše studium.

Uvedených forem výuky na dálku se lze možná nejpohodlněji zúčastnit z domova. Pokud můžete, využijte proto možnosti přerušit pobyt na kolejích, odjet domů a vyřizovat případné studijní povinnosti tam.

Milé studentky, milí studenti, smyslem mimořádného opatření je omezit setkávání většího počtu lidí a zabránit tak šíření epidemie, která si ve světě vyžádala už na 4300 obětí. Všichni jsme povinni dodržovat vydané nařízení, ale měli bychom také chápat jeho význam, omezit setkávání i v soukromém životě a chovat se v duchu tohoto mimořádného opatření.

Epidemii koronaviru můžeme vnímat jako zkoušku našeho jednání v kritických situacích. Jistě v ní obstojíme. Neměli bychom však situaci zlehčovat, chovat se bezohledně k ostatním nebo naopak podrážděně kritizovat všechno, co se ve snaze zabránit šíření nemoci podniká. Zachovejme prosím vzájemný respekt a úctu a pokusme se nahlédnout na celou situaci s mírným odstupem. Věřím, že tak dokážeme veškeré komplikace zvládnout mnohem klidněji a lépe.

Předem vám za takový přístup děkuji.

Miroslav Holeček,

rektor ZČU 

Celouniverzitní

12. 03. 2020


Představujeme Etický kodex ZČU (9)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

16. 11. 2020

NTC s experty z prestižní univerzity v Austrálii spojí výzkum

Spolupráce Univerzita Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

09. 11. 2020

První archeologická on-line konference měla úspěch

Konference Věda Zaměstnanci

Fakulta filozofická

09. 11. 2020