Slovo rektora ke studentům

covid-19 Studenti Univerzita

"Ponechali jsme vyučujícím možnost využít jiných forem výuky," říká k aktuálnímu opatření Ministerstva zdravotnictví ČR rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček.

Milé studentky, milí studenti,

od středy 11. března platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zakazující osobní přítomnost studentů ve výuce na vysokých školách. Ocitli jste se v situaci, která je pro vás nová a přináší řadu komplikací. Jsme si toho vědomi a budeme se snažit poskytovat vám veškerou možnou podporu.

Jak jste jistě zaznamenali prostřednictvím sociálních sítí, webových stránek a hromadného e‑mailu, byla zrušena kontaktní výuka, tedy přímá účast na přednáškách, seminářích apod. Ponechali jsme však vyučujícím možnost využít jiných forem výuky, ať jde o e‑learning, streamování, videopřednášky, e‑mailové konzultace a další. Toto rozhodnutí následně potvrdily i informace z Ministerstva školství ČR i prohlášení České konference rektorů. Věřím, že vaši vyučující vám vyjdou vstříc a že vám budou k dispozici, tak aby vynucené omezení kontaktní výuky mělo co nejmenší následky na vaše studium.

Uvedených forem výuky na dálku se lze možná nejpohodlněji zúčastnit z domova. Pokud můžete, využijte proto možnosti přerušit pobyt na kolejích, odjet domů a vyřizovat případné studijní povinnosti tam.

Milé studentky, milí studenti, smyslem mimořádného opatření je omezit setkávání většího počtu lidí a zabránit tak šíření epidemie, která si ve světě vyžádala už na 4300 obětí. Všichni jsme povinni dodržovat vydané nařízení, ale měli bychom také chápat jeho význam, omezit setkávání i v soukromém životě a chovat se v duchu tohoto mimořádného opatření.

Epidemii koronaviru můžeme vnímat jako zkoušku našeho jednání v kritických situacích. Jistě v ní obstojíme. Neměli bychom však situaci zlehčovat, chovat se bezohledně k ostatním nebo naopak podrážděně kritizovat všechno, co se ve snaze zabránit šíření nemoci podniká. Zachovejme prosím vzájemný respekt a úctu a pokusme se nahlédnout na celou situaci s mírným odstupem. Věřím, že tak dokážeme veškeré komplikace zvládnout mnohem klidněji a lépe.

Předem vám za takový přístup děkuji.

Miroslav Holeček,

rektor ZČU 

Celouniverzitní

12. 03. 2020


Pro ISIC kartu můžete nově i na Klatovskou třídu 12

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

04. 02. 2021

Fakulta pedagogická zkoumá nové možnosti uplatnění technologií ve vzdělávání

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta pedagogická

24. 02. 2021

Technická olympiáda se uskutečnila online

Další vzdělávání Soutěž Spolupráce

Celouniverzitní

11. 02. 2021