Vědec ze Západočeské univerzity pracuje na modelu ochranné masky

COVID-19 Spolupráce Zaměstnanci

V situaci vládou vyhlášeného nouzového stavu hledají vědci cesty, jak zabránit šíření epidemie koronaviru. Se zajištěním respirátorů by mohl pomoci nápad Jindřicha Křivky z Fakulty elektrotechnické ZČU, který se rozhodl využít pro tyto účely 3D tisk. V současné době hledá odborníka na filtrační materiály.

„Napadlo mě udělat 3D modely různých velikostí masek, které by byly tisknutelné na běžných 3D tiskárnách s principem FDM a modely dát následně lidem volně k dispozici s návodem na konstrukci masky,“ říká Jindřich Křivka, který už navrhl první prototyp masky na obličej ženy. Nyní chce ještě doladit princip konstrukce.

„Neznámou jsou však pro mne filtrační materiály. Chtěl bych udělat analýzu běžných materiálů využívaných v domácnostech,“ uvažuje Jindřich Křivka, který hledá člověka, který by právě s touto částí výrobku pomohl, tak aby bylo možné co nejdříve model masky i použitelné filtry nabídnout lidem. Kritickou zpětnou vazbu a analýzu běžně dostupných materiálů, které by se daly využít, už autor poptal, na odpovědi zatím čeká. Nyní vyzývá, aby ho kontaktovali ti, kdo by dokázali najít řešení v oblasti filtračních materiálů.

Výsledkem by měl být web, kde budou volně ke stažení modely masek s návodem na jejich výrobu.

Pozn.: FDM (Fused Filament Fabricatio) je metoda 3 D tisku fungující na principu postupného nanášení roztaveného materiálu v tenkých vrstvách.

Doplnění ze dne 17. 3.:

V nouzové situaci, kdy chybí ochranné prostředky a hledají se co nejvhodnější materiály pro výrobu roušek, proběhl na Fakultě elektrotechnické test materiálu, který měl mít podle zveřejněných certifikátů 100% účinnost zachycení částic o průměru větším než 5 μm. Materiál není výrobcem určen a certifikován pro výrobu ochranných pomůcek. Jeho využití k výrobě ochranných roušek bylo snahou najít použitelnou náhradu za standardní filtrační materiály, které nejsou v tuto chvíli na trhu dostupné. V testu plošné konzistence však materiál nevyhověl. Bylo zjištěno, že vykazuje strukturální poruchy nanovláken v meziprostoru nosné mřížky s mezerami o velikosti až 250 μm. Všem, kteří se podíleli na přípravě s obrovským nasazením, patří poděkování. 

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Šárka Stará

13. 03. 2020


Fakulta zdravotnických studií zve na tradiční konferenci

Další vzdělávání Konference Výstava

Fakulta zdravotnických studií

24. 08. 2020

Studenty i zaměstnance ZČU provede nestandardním semestrem speciální webová stránka

COVID-19 Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

17. 09. 2020

Studenti opět zasednou v porotě festivalu Finále Plzeň. K vidění budou i jejich díla

Festival Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

14. 09. 2020