Oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání připravilo na červen jedenáct prezenčních kurzů

Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Díky zmírnění pandemických opatření v oblasti vysokého školství vás můžeme pozvat na devět červnových prezenčních kurzů na půdě Západočeské univerzity v Plzni. Kurzy budou probíhat v maximálně 15členných skupinách a za dodržení odpovídajících hygienických opatření. Na jaké kurzy se můžete těšit?

Kurzy PEDADESK

Trénink ve virtuální třídě
12. 6. 2020, 10:00 – 13:00, místnost UL 601

Zajímá vás virtuální realita? Dala by se využívat k výuce na vysokých školách? A chtěli byste si to vyzkoušet? Kurz vás seznámí s technologií virtuální reality a možnostmi jejího využití ve vysokoškolském prostředí.

Jak se mozek učí?
16. 6. 2020, 9:00 – 12:00, místnost UL 601

Jak vyučovat tak, aby si studenti lépe a rychleji pamatovali? A jak je možné učit v souladu s principy fungování mozku? V kurzu Michala Dubce a Jitky Michnové si takovou výuku můžete vyzkoušet v praxi.

Vedení studentů k odpovědnosti a samostatnosti prostřednictvím komunikace 2
16. 6. 2020, 13:00 – 16:00, místnost UL 601

Bavila vás první část Vedení studentů k odpovědnost a samostatnosti prostřednictvím komunikace? Chcete si v praxi nacvičit poznatky získané v tomto kurzu? Navazující seminář přetvoří vaše teoretické znalosti do praktických dovedností.

Autorská příprava kurzů v LMS Moodle
17. 6. 2020, 09:00 – 16:00, místnost UL 601

Zajímá vás e-learning? Chcete umět vytvářet kurzy v LMS Moodle? Rádi byste si vyzkoušeli jejich přípravu s lektorem? Naučte se vytvářet kurzy v programu Moodle a posuňte tak své pedagogické schopnosti na novou úroveň.

Využití internetových aplikací ve výuce na VŠ
19. 6. 2020, 9:00 – 11:00, místnost KL 305 (Budova Fakulty pedagogické, Klatovská 51)

V tomto kurzu se podíváme na silná a slabá místa využití mobilních a internetových aplikací pro podporu výuky na vysoké škole. Představíme vám výběr toho nejzajímavějšího, co je pro vysokoškolské využití k dispozici. Pomůžeme vám vyznat se v nepřeberném množství aplikací pro podporu výuky a nastíníme si možnosti využití mobilů, tabletů a projekce při prezentaci elektronického obsahu.

 

Kurzy pro zaměstnance

Typologie osobnosti
11. 6. 2020, 9:00-15:00, místnost UL 601

Znáte to. S určitým typem lidí to jde jednoduše, s jiným je to velmi komplikované. Naučte se, čeho si všímat v komunikaci s jinými. Naučte se řeč těla nejenom u sebe, ale i u ostatních. Kurz Markéty Tlapové je pro všechny, kdo chtějí poznat sami sebe a lépe porozumět ostatním.

Google Classroom
11. 6. 2020, 10:00-12:00, místnost UL 601

Google Classroom je nástroj služby Google Apps pro vzdělávání, který pedagogům slouží jako digitální portfolio. Umožňuje rychle a efektivně publikovat zadání, poskytovat okamžitou zpětnou vazbu, snadno komunikovat se studenty, hodnotit, sebehodnotit, komentovat…

Projektový management
23. 6. 2020, 12:00-15:00, UF 213 (Projektové centrum)

Prezenční kurz pro pracovníky Projektového centra. Dozvíte se o projektovém cyklu, logickém rámci projektů, analýze rizik a harmonogramu projektu.

Správný průběh výběrového řízení
23. 6. 2020, 12:30-14:30, místnost UV 115b

Seminář pořádá Odbor lidských zdrojů a je určen vedoucím zaměstnancům. Cílem semináře je prohloubit znalosti nejen vedoucích zaměstnanců o náležitostech výběrového řízení (náboru) zaměstnanců. Součástí bude též diskuze a sdílení zkušeností s účastníky, jakož i představení praktických příkladů či představení modelové situace (vedení pohovoru).

MS Excel pro pokročilé
26. 6. 2020, 8:30-11:30,UL 602

Prezenční setkání pro pokročilé uživatele MS Excel. Co si vyzkoušíte? Podmíněné formátování, kontingenční tabulky, vzorce a funkce (vytváření a kombinování více funkcí dohromady) nebo použití statistických nástrojů (makra).

Time management
30. 6. 2020, 09:00 – 15:00, místnost UL 601

Kurz Time management je zaměřen na zvýšení efektivity práce pomocí správného plánování, využívání času a delegování. Naučíte správně nastavovat priority, stanovovat cíle a rozpoznávat podstatné. Získáte schopnost vyzrát na nedostatek času tím, že si dokážete sami určit svůj vlastní systém a časový plán, dokážete oddělit podstatné, co je nutné učinit ihned, od nepodstatného, co lze učinit později. Ulevíte stresové zátěži, dokážete eliminovat faktory rozptýlení a vyrušování, zorganizujete si vlastní pracovní prostředí.


Celouniverzitní

Jakub Truneček

02. 06. 2020


ZČU obdržela finální zprávu MICHE 2020

Spolupráce Univerzita

International Office

01. 04. 2021

Absolventi plzeňské Fakulty pedagogické nastupují do škol ve větší míře než dříve

Absolventi Tisková zpráva Univerzita

Fakulta pedagogická

29. 03. 2021

Od praxe k teorii a zpět. Vyšla nová publikace o výuce češtiny

Absolventi Další vzdělávání Studenti

Fakulta pedagogická

15. 04. 2021