Katedra geografie Fakulty ekonomické se podílí na přípravě pocitové teplotní mapy Plzně

Spolupráce Věda Veřejnost

Kde se v Plzni během léta obyvatelé cítí příjemně a kde jim teplotní podmínky moc nevyhovují? To má pomoci zjistit pocitová teplotní mapa města. Na její tvorbě se ve spolupráci s Magistrátem města Plzně podílely katedra geografie Fakulty ekonomické (FEK) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) a Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL), konkrétně její katedra rozvojových a environmentálních studií a katedra geografie.

Aktuálně průzkum probíhá v Plzni a Olomouci a zapojit se do něj může široká veřejnost. Prostřednictvím krátkého anonymního dotazníku označí respondenti místa či plochy, které jsou pro ně v horkých letních dnech pocitově příjemné nebo naopak nepříjemné.

Výzkum je podpořen v rámci interního grantu Přírodovědecké fakulty UPOL „Prostorová analýza vybraných environmentálních a společenských problémů v městském a příměstském prostoru“ a volně navazuje na projekt „Identifikace lokalit ohrožených teplotním stresem – nástroj pro udržitelné plánování měst“. Středisko výzkumu regionálního rozvoje na FEK ZČU využije výsledky také pro analýzu centrální oblasti Plzně, kterou zpracovává pro potřeby Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Toto zpracování je součástí řešení grantu TAČR „Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení“.

„Zaměřujeme se zde především na hodnocení teplotního stresu samotnými obyvateli města,“ říká Jan Kopp z katedry geografie Fakulty ekonomické. „Výsledky výzkumu budou sloužit nejen k vědeckým účelům, ale budou předány spolupracujícím odborům magistrátu a mohou tak přispět k zavedení efektivních adaptačních opatření,“ dodává. Příkladem opatření mohou být vídeňské "Coole Straßen". Do zpracování pocitové teplotní mapy jsou zapojeni studenti v rámci diplomových projektů. Podpořit účast veřejnosti na vyplňování ankety by také měla chystaná prezentace v rámci letošních Dnů vědy a techniky ZČU na náměstí Republiky Plzni.

Aktuální letní počasí opět připomíná, že je třeba se teplotním komfortem pobytu na veřejných prostranstvích ve městě aktivně zabývat. Zapojte se do ankety i vy, sdělte své preference a pomozte zlepšit kvalitu života v Plzni!


Projekt je podpořen interním grantem Přírodovědecké fakulty UPOL „Prostorová analýza vybraných environmentálních a společenských problémů v městském a příměstském prostoru“ (IGA_PrF_2020_029)

Související granty: TAČR -  „Identifikace lokalit ohrožených teplotním stresem – nástroj pro udržitelné plánování měst“ (TJ01000118), TAČR - „Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení“ (TL01000498)

Galerie


Fakulta ekonomická

Ivana KUTÁČOVÁ

31. 07. 2020


Tématem výtvarné soutěže pro středoškoláky je Začátek a konec

Soutěž Studium Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

26. 11. 2020

Na Fakultě pedagogické probíhá nový kurz pro učitele žáků-cizinců

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Fakulta pedagogická

24. 11. 2020

Konference Trendy v podnikání proběhla v netradiční online formě

Konference Univerzita Věda

Fakulta ekonomická

20. 11. 2020