Katedra geografie Fakulty ekonomické se podílí na přípravě pocitové teplotní mapy Plzně

Spolupráce Věda Veřejnost

Kde se v Plzni během léta obyvatelé cítí příjemně a kde jim teplotní podmínky moc nevyhovují? To má pomoci zjistit pocitová teplotní mapa města. Na její tvorbě se ve spolupráci s Magistrátem města Plzně podílely katedra geografie Fakulty ekonomické (FEK) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) a Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL), konkrétně její katedra rozvojových a environmentálních studií a katedra geografie.

Aktuálně průzkum probíhá v Plzni a Olomouci a zapojit se do něj může široká veřejnost. Prostřednictvím krátkého anonymního dotazníku označí respondenti místa či plochy, které jsou pro ně v horkých letních dnech pocitově příjemné nebo naopak nepříjemné.

Výzkum je podpořen v rámci interního grantu Přírodovědecké fakulty UPOL „Prostorová analýza vybraných environmentálních a společenských problémů v městském a příměstském prostoru“ a volně navazuje na projekt „Identifikace lokalit ohrožených teplotním stresem – nástroj pro udržitelné plánování měst“. Středisko výzkumu regionálního rozvoje na FEK ZČU využije výsledky také pro analýzu centrální oblasti Plzně, kterou zpracovává pro potřeby Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Toto zpracování je součástí řešení grantu TAČR „Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení“.

„Zaměřujeme se zde především na hodnocení teplotního stresu samotnými obyvateli města,“ říká Jan Kopp z katedry geografie Fakulty ekonomické. „Výsledky výzkumu budou sloužit nejen k vědeckým účelům, ale budou předány spolupracujícím odborům magistrátu a mohou tak přispět k zavedení efektivních adaptačních opatření,“ dodává. Příkladem opatření mohou být vídeňské "Coole Straßen". Do zpracování pocitové teplotní mapy jsou zapojeni studenti v rámci diplomových projektů. Podpořit účast veřejnosti na vyplňování ankety by také měla chystaná prezentace v rámci letošních Dnů vědy a techniky ZČU na náměstí Republiky Plzni.

Aktuální letní počasí opět připomíná, že je třeba se teplotním komfortem pobytu na veřejných prostranstvích ve městě aktivně zabývat. Zapojte se do ankety i vy, sdělte své preference a pomozte zlepšit kvalitu života v Plzni!


Projekt je podpořen interním grantem Přírodovědecké fakulty UPOL „Prostorová analýza vybraných environmentálních a společenských problémů v městském a příměstském prostoru“ (IGA_PrF_2020_029)

Související granty: TAČR -  „Identifikace lokalit ohrožených teplotním stresem – nástroj pro udržitelné plánování měst“ (TJ01000118), TAČR - „Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení“ (TL01000498)

Galerie


Fakulta ekonomická

Ivana KUTÁČOVÁ

31. 07. 2020


Cena rektora ZČU v soutěži Sportovec Plzně patří Janu Šindelářovi

Spolupráce Sport Univerzita

Celouniverzitní

23. 07. 2020

Jak jste zvládli nestandardní semestr? Studenti mohou vyplněním ankety pomoci univerzitě

Studenti Studium Univerzita

Celouniverzitní

10. 07. 2020

Projekt Peregrinus Silva Bohemica se představil v Galerii Kvilda

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta aplikovaných věd

05. 08. 2020