Článek o použití umělé inteligence proti koronaviru zaujal vědce z celého světa

covid-19 Úspěchy Zaměstnanci

Mezi deset nejčtenějších zářijových článků prestižního impaktovaného časopisu IEEE se dostal příspěvek týmu, který vedou vědci z výzkumného centra RICE.

Výzkumníci centra RICE Fakulty elektrotechnické ZČU mají na kontě úspěch. Jejich článek Artificial Intelligence and COVID-19: DeepLearning Approaches for Diagnosis and Treatment (Umělá inteligence a COVID-19: Techniky hlubokého učení pro diagnózu a léčbu), který v létě zveřejnil prestižní impaktovaný časopis IEEE, zaujal odborníky z celého světa natolik, že se v září dostal mezi deset nejčtenějších článků tohoto portálu. V konkurenci více než 1 373 000 knih, novinových článků a konferenčních jednání je to pro RICE velké zviditelnění.

Článek pojednává o využití umělé inteligence v diagnostice a léčbě pacientů s COVID-19, přičemž plzeňský tým stojí v čele mezinárodní skupiny vědců, jež tento problém zkoumá. O jejich práci se více dočtete v červencové tiskové zprávě.

IEEE neboli The Institute of Electrical and Electronics Engineers sdružuje přes 350 000 elektroinženýrů a informatiků v cca 150 zemích ve všech světadílech. Vydává více než 100 titulů odborných periodik a řadu knih (25 % světové produkce odborné literatury v elektrotechnice a informatice), pořádá konference a všemožně podporuje rozvoj oboru.

Fakulta elektrotechnická

Pavel KORELUS

27. 10. 2020


Ústav jazykové přípravy pomůže s angličtinou dětem i učitelům

covid-19 Tisková zpráva Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

13. 11. 2020

Výzva pro předkládání žádostí Czech Rise Up 2.0 – Výzkum proti COVID-19

covid-19 Transfer Univerzita

Celouniverzitní

19. 11. 2020

ZČU se přihlásila k hodnocení internacionalizace MICHE 2020

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 11. 2020