Volby do Akademického senátu a do Rady VaV zaměstnanců FAV se konaly elektronicky

Students University Employees

Díky volebnímu řádu Akademického senátu Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni, který již před třemi roky zavedl možnost elektronických voleb, se fakulta rozhodla s ohledem na pandemii covid-19 uskutečnit volby do Akademického senátu fakulty elektronicky ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos. Hlasovat bylo možné od 2. do 6. listopadu 2020.

Volby proběhly bezproblémově a zúčastnilo se jich celkem 185 z 993 voličů z řad studentů a 128 z 164 voličů z řad zaměstnanců. Ve srovnání s předchozími volbami se podařilo významně zvýšit procentuální voličskou účast, a to jak ve studentské, tak v zaměstnanecké části. Bližší informace k předběžným výsledkům voleb jsou k dispozici na webu FAV.

Ve stejné době se elektronicky konaly i volby do Rady vědecko-výzkumných zaměstnanců FAV, což je pracovní poradní sbor pro zajištění užší spolupráce vedení fakulty se specialisty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje, zejména pak s těmi, kteří nejsou členy akademické obce FAV a nemohou tedy dle zákona o vysokých školách volit a být voleni do Akademického senátu FAV. Voleb se zúčastnilo 105 voličů z celkových 184. Bližší informace k předběžným výsledkům voleb jsou k dispozici rovněž na fakultním webu.

Faculty of Applied Sciences

Michaela Zůzová

19. 11. 2020


University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021