Volby do Akademického senátu a do Rady VaV zaměstnanců FAV se konaly elektronicky

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Díky volebnímu řádu Akademického senátu Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni, který již před třemi roky zavedl možnost elektronických voleb, se fakulta rozhodla s ohledem na pandemii covid-19 uskutečnit volby do Akademického senátu fakulty elektronicky ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos. Hlasovat bylo možné od 2. do 6. listopadu 2020.

Volby proběhly bezproblémově a zúčastnilo se jich celkem 185 z 993 voličů z řad studentů a 128 z 164 voličů z řad zaměstnanců. Ve srovnání s předchozími volbami se podařilo významně zvýšit procentuální voličskou účast, a to jak ve studentské, tak v zaměstnanecké části. Bližší informace k předběžným výsledkům voleb jsou k dispozici na webu FAV.

Ve stejné době se elektronicky konaly i volby do Rady vědecko-výzkumných zaměstnanců FAV, což je pracovní poradní sbor pro zajištění užší spolupráce vedení fakulty se specialisty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje, zejména pak s těmi, kteří nejsou členy akademické obce FAV a nemohou tedy dle zákona o vysokých školách volit a být voleni do Akademického senátu FAV. Voleb se zúčastnilo 105 voličů z celkových 184. Bližší informace k předběžným výsledkům voleb jsou k dispozici rovněž na fakultním webu.

Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

19. 11. 2020


Studenti měli enormní zájem o konferenci Turismus v době covidu

covid-19 Konference Studenti

Fakulta ekonomická

20. 11. 2020

Senzační nález českých a německých archeologů v příhraničním městě Bärnau

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta filozofická

11. 11. 2020

Fakulta zdravotnických studií připravuje 6. ročník studentské vědecké konference

Konference Studenti Věda

Fakulta zdravotnických studií

10. 11. 2020