Volby do Akademického senátu a do Rady VaV zaměstnanců FAV se konaly elektronicky

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Díky volebnímu řádu Akademického senátu Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni, který již před třemi roky zavedl možnost elektronických voleb, se fakulta rozhodla s ohledem na pandemii covid-19 uskutečnit volby do Akademického senátu fakulty elektronicky ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos. Hlasovat bylo možné od 2. do 6. listopadu 2020.

Volby proběhly bezproblémově a zúčastnilo se jich celkem 185 z 993 voličů z řad studentů a 128 z 164 voličů z řad zaměstnanců. Ve srovnání s předchozími volbami se podařilo významně zvýšit procentuální voličskou účast, a to jak ve studentské, tak v zaměstnanecké části. Bližší informace k předběžným výsledkům voleb jsou k dispozici na webu FAV.

Ve stejné době se elektronicky konaly i volby do Rady vědecko-výzkumných zaměstnanců FAV, což je pracovní poradní sbor pro zajištění užší spolupráce vedení fakulty se specialisty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje, zejména pak s těmi, kteří nejsou členy akademické obce FAV a nemohou tedy dle zákona o vysokých školách volit a být voleni do Akademického senátu FAV. Voleb se zúčastnilo 105 voličů z celkových 184. Bližší informace k předběžným výsledkům voleb jsou k dispozici rovněž na fakultním webu.

Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

19. 11. 2020


UJP spustil přihlášky na Mezinárodní letní jazykovou školu

Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

15. 02. 2021

Studentka a student Fakulty ekonomické navrhli plakáty na podporu očkování

covid-19 Studenti Veřejnost

Fakulta ekonomická

12. 02. 2021

Menza bude od 1. března do odvolání vydávat pouze jídla s sebou

covid-19 Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

24. 02. 2021