Student FAV získal za svou diplomovou práci cenu společnosti Edwards Vacuum

Studenti Úspěchy Věda

Student prvního ročníku doktorského studia na katedře kybernetiky (KKY) Fakulty aplikovaných věd (FAV) Jakub Matoušek získal 4. února 2021 Cenu Edwards, kterou každoročně uděluje mezinárodní společnost Edwards Vacuum, působící dlouhodobě i v České republice. Soutěžit o Cenu Edwards mohou všichni studenti a absolventi s obhájenou diplomovou prací v kategorii Technika.

Ve své diplomové práci s názvem "Metoda bodových mas v úloze odhadu stavu a navigace" se Jakub Matoušek zabýval uvedeným problémem v úloze terénní navigace. V dnešní době prudkého rozvoje autonomních systémů je úloha terénní navigace klíčová zejména v situaci, kdy je signál satelitních navigačních systémů (GNSS) nekvalitní (např. z důvodu husté zástavby či vegetace) nebo je záměrně rušen. Autonomní dopravní prostředek se pak musí spolehnout na terénní navigaci a bezpečně určit svou polohu na základě korelace měřené nadmořské výšky terénu a mapy dané oblasti.

Diplomant se ve své práci primárně věnoval způsobu, jak navrhnout algoritmus terénní navigace bez standardně používaných aproximací a zachovat výpočetní nároky a také jak využít nejnovější metody numerické integrace pro redukci výpočetních nároků. Výsledný zdokonalený navigační algoritmus tak může poskytovat přesnější výsledky při zachování výpočetní náročnosti nebo být výrazně výpočetně úspornější při zachování stávající kvality navigace. V současné době mohou být navržená řešení užitečná například pro vozidla záchranných složek vybavená terénní navigací, která operují v místech bez kvalitního signálu GNSS. Ta se tak během výjezdu mohou spolehnout na přesnější navigační informaci. Do budoucna pak mohou řešení Jakuba Matouška přispět k rozvoji autonomních dopravních prostředků.

Širší odborná veřejnost přijala práci velmi kladně a její výsledky byly představeny také na dvou mezinárodních konferencích a shrnuty v jednom časopiseckém článku. „Vzhledem ke kladným ohlasům jsem si řekl, proč to nezkusit, a práci zaslal na podzim 2020 do soutěže Edwards. Na konci roku jsem byl informován, že moje práce byla vybrána mezi čtyři nejlepší a byl jsem pozván na vyhlášení vítězů do firmy Edwards v Lutíně u Olomouce,“ uvádí vítěz soutěže společnosti Edwards Vacuum Jakub Matoušek s tím, že vzhledem k epidemické situaci nakonec proběhlo vyhlášení online.

 „S Jakubem jsme v rámci přednášek předmětu Identifikace systémů a filtrace probírali mnoho témat týkajících se současných navigačních systémů. Jako téma diplomové práce Jakuba zaujala právě terénní navigace, která se stává klíčovým komponentem navigačních systémů nejen autonomních dopravních prostředků. Během řešení diplomové práce navrhl několik originálních řešení, které přispějí k vývoji spolehlivých, efektivních a široce uplatnitelných algoritmů. Navržená řešení byla se zájmem přijata nejen oponentem práce, ale i širší odbornou veřejností na kvalitních mezinárodních konferencích,“ komentuje úspěch Jakuba Matouška vedoucí jeho diplomové práce Jindřich Duník.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

11. 03. 2021


Na střeše Fakulty strojní vznikla chytrá včelí laboratoř

Studium Tisková zpráva Věda

Fakulta strojní

22. 04. 2021

Vyšlo první číslo Z, nového časopisu Západočeské univerzity

Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 04. 2021

ZČU je opět držitelem Erasmus Charter for Higher Education

Studenti Univerzita Zaměstnanci

International Office

15. 04. 2021