Plzeňské firmy uspěly v evropském projektu BOWI. Podíl na tom má i Transfer ZČU

Transfer Univerzita Úspěchy

Projektové konsorcium, jehož součástí je odbor Transfer a smluvní výzkum Západočeské univerzity v Plzni, uzavřelo první výzvu v rámci projektu BOWI. Výzva cílila na podporu firem z jižních a západních Čech, vybrány byly čtyři, z nichž každá získá značnou finanční podporu a odborné konzultační služby zahraničních expertů.

Cílem projektu BOWI je vybudovat v rámci programu Horizont 2020 síť digitálních inovačních center, takzvaných HUBů, která bude založena především na výměně znalostí a zkušeností z praxe napříč evropskými zeměmi. Projekt se zaměřuje na nejinovativnější postupy v oblasti digitalizace a zajišťuje efektivní spolupráci mezi poskytovateli služeb a know-how sdruženými v rámci digitálních inovačních HUBů (DIH) napříč Evropou na jedné straně a malými a středními podniky, které řeší potřebu inovace, na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že digitalizace v zemích Evropy není rovnoměrně rozvinuta v důsledku různých historických a ekonomických podmínek, je velmi žádoucí propojovat jednotlivé země či regiony a zavádět inovační digitalizační postupy z vyspělejších zemí do těch méně rozvinutých. Vznikne tak síť partnerství a vzájemné spolupráce.

Prostřednictvím první dotační výzvy bylo podáno osm projektových záměrů a vybrány k financování byly čtyři společnosti, z nichž každá získá podporu 60 000 eur. Jsou to:

  • JALUD Embedded, oblast: Sound event detector for outdoor real-time sound recognition.
  • InnoConnect, oblast: Analytical map of the traffic flows in the Pilsen region.
  • LaserTherm, oblast: Robot seam tracking module for industrial robotics.
  • BestTalk, oblast: Development of BestTalk analytics & database for business, research and development evaluation

Vybrané společnosti nyní zahájí své desetiměsíční projekty, zaměřené na technologická zdokonalení svých produktů a služeb. Podporou jim bude místní digitální inovační hub, PILSEN DIH, i další zahraniční partnerské HUBy projektu BOWI, sídlící v digitálně vyspělých regionech Evropy, jako je Nizozemí, Německo a Finsko.

Kontaktními osobami pro projekt BOWI jsou:

Ing. Martin Babuška, MBA, martin.babuska@outlook.com, a Mgr. Petra Krupková, krupkova@rek.zcu.cz.

Galerie


Celouniverzitní

Radana Polešáková

18. 03. 2021


Od praxe k teorii a zpět. Vyšla nová publikace o výuce češtiny

Absolventi Další vzdělávání Studenti

Fakulta pedagogická

15. 04. 2021

Projektové centrum nabízí přístup do Spinbase, nového nástroje pro mezinárodní projekty

Univerzita Věda Zaměstnanci

Projektové centrum

06. 04. 2021

Vyšlo první číslo Z, nového časopisu Západočeské univerzity

Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 04. 2021