Zemřel profesor František Plánička, poslední rektor Vysoké školy strojní a elektrotechnické

Univerzita Věda Zaměstnanci

V sobotu 22. května přišlo plzeňské vysoké školství o jednu z významných osobností. Ve věku 85 let odešel profesor František Plánička.

Profesor Plánička byl v letech 1985 až 1990 posledním rektorem Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. Po něm se rektorské funkce ujal Jiří Holenda, během jehož prvního funkčního období se škola změnila v Západočeskou univerzitu. Jméno profesora Pláničky je také neodmyslitelně spjato s katedrou mechaniky Fakulty aplikovaných věd, v jejímž čele stál.

Prof. Ing. František Plánička, CSc., se narodil 29. března 1936 v Plánici na Klatovsku. Po gymnáziu v Klatovech nastoupil na Fakultu strojní Vysoké školy strojní a elektrotechnické, kde po absolutoriu zůstal jako asistent a později odborný asistent katedry mechaniky. Kandidátskou dizertační práci Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů obhájil v roce 1971, pět let nato už byl jmenován docentem a v roce 1984 profesorem pro obor Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí. Katedru mechaniky a pružnosti vedl od roku 1986. Než se stal rektorem vysoké školy, byl jejím prorektorem.

Jako uznávaný odborník spolupracoval profesor Plánička s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Československé akademie věd (později Akademie věd ČR), byl členem řady odborných skupin a komisí a intenzivně spolupracoval také s významnými zahraničními institucemi, například s Manchester Metropolitan University, kde přednášel i pomáhal organizovat studijní výměnné pobyty. Působil rovněž v programovém výboru mezinárodní konference o experimentální mechanice Danubia-Adria.


Na profesora Pláničku vzpomíná současný vedoucí katedry mechaniky Jan Vimmr:

"S hlubokým zármutkem jsme na katedře mechaniky přijali zprávu, že nás navždy opustil vážený kolega profesor František Plánička. Za celou jeho dlouhou profesní dráhou je vidět obrovské množství poctivě vykonané práce, spoustu odborných publikací, článků, výzkumných zpráv, skript, ale hlavně mnoho úspěšných studentů a doktorandů, na jejichž výchově se podílel. Profesor Plánička měl velmi vřelý vztah k mladým pracovníkům, kteří za ním často chodili pro cenné rady. S ochotou sobě vlastní jim předával své znalosti a mnohaleté zkušenosti. Nesmím zapomenout zmínit, že profesor Plánička přišel zhruba před 15 lety s myšlenkou založit na naší katedře specializaci Stavitelství. To se mu společně s několika kolegy podařilo a v současné době máme již na Fakultě aplikovaných věd nově akreditován bakalářský studijní program Stavební inženýrství – Pozemní stavby a navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství – Moderní budovy. Profesor Plánička do poslední chvíle aktivně působil na naší katedře mechaniky na oddělení Stavebního inženýrství a podílel se na výuce studentů. Bohužel už nestačil dopsat skripta, na nichž usilovně pracoval. Profesor Plánička měl mnoho zájmů. Jeho oblibou však byla turistika a i v požehnaném věku pravidelně vyrážel na svoji milovanou Šumavu, kde podnikal několikahodinové túry.

Františku, i když už nejsi mezi námi, zůstaneš trvale v našich srdcích. Byl jsi skvělý člověk, kolega, vynikající pedagog a uznávaný odborník! Jsme s tichou vzpomínkou."

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

26. 05. 2021