Fakulta zdravotnických studií se zapojila do projektu Studuj srdcem 2021

Další vzdělávání Spolupráce Veřejnost

Školáky vzdělal už třetí ročník projektu, který pořádá Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická spolu s katedrou ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií a za podpory Plzeňského kraje.

Projekt Studuj srdcem, zaměřený na vzdělávání ve zdravotnických oborech, ale významný též při sbližování generací v oblasti mezilidských vztahů, se setkal i v letošním ročníku s velkým ohlasem a byl pozitivně hodnocen žáky ZŠ i jejich pedagogy.

Z důvodu epidemiologické situace v České republice se při jeho přípravě využívaly moderní metody učení pomocí výukových prezentací, pracovních listů a speciálních výukových programů pro distanční vzdělávání. Letošní ročník proběhl ve dvou projektových dnech v měsíci červnu. Všichni žáci se díky němu seznámili se zásadami první pomoci, s poskytováním kardiopulmonální resuscitace, zástavou žilního a tepenného krvácení a názornými ukázkami obvazové techniky. K doplnění informací jim pomáhaly připravené pracovní listy. Dále se žáci vzdělávali v topografii lidského těla, při níž popisovali a zařazovali jednotlivé lidské orgány. Následovalo zábavné shrnutí vědomostí v online aplikacích pro distanční vzdělávání.

Další součástí projektu byla témata zdravotnické psychologie. Žákům je zprostředkovala Lenka Kroupová z katedry ošetřovatelství a porodní asistence FZS ZČU, která je současně i trenérkou paměti ČSTPMJ (Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging) III. stupně. Žáky seznámila se zásadami komunikace se seniorem, a to i s případy specifického přístupu z důvodu nedoslýchavosti nebo zrakového postižení. V současné době aktuální trénink paměti, který slouží pro prevenci Alzheimerovy choroby a rozvíjí krátkodobou i dlouhodobou paměť, pozornost, zrakové vnímání, logické myšlení, jazykové schopnosti, orientaci i kreativitu, žákům přiblížila formou zábavných cvičení, která ochotně plnili.

"Za současných epidemiologických podmínek byl projekt náročnější na přípravu výukových materiálů, ale jsme rádi, že jsme žákům pátých tříd 1. ZŠ v Plzni mohli zpříjemnit závěr velmi náročného školního roku 2020/2021 a těšíme se na další ročník," uvádí Lenka Kroupová z FZS ZČU.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

20. 07. 2021


Erasmus v Talinnu pohledem studentky Fakulty filozofické

International Studenti Univerzita

International Office

19. 11. 2021

Citační manažer usnadní psaní kvalifikačních a odborných prací

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Univerzitní knihovna

01. 12. 2021

Studenti technických fakult mají přístup k normám ČSN online

Studenti Studium

Univerzitní knihovna

02. 12. 2021

Úspěšně proběhla studentská vědecká konference pořádaná Fakultou zdravotnických studií

Konference Studenti Studium

Fakulta zdravotnických studií

02. 12. 2021

Festival komorní grafiky ocenil pedagogy ze Sutnarky

Úspěchy Výstava Zaměstnanci

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

24. 11. 2021