České a slovenské informatické fakulty technických univerzit se setkaly na FAV

Hosté Spolupráce

Setkání se koná každoročně od roku 2010, kdy navázalo na dříve konané Setkání kateder informatiky.

Ve dnech 21. a 22. října pořádala Fakulta aplikovaných věd ve spolupráci s Platformou informačních technologií, z.s., tradiční setkání fakult českých a slovenských technických univerzit se zaměřením v oblasti informatiky a informačních technologií. Setkání v rámci skupiny GRIFO sloužilo zejména ke vzájemné výměně zkušeností ze všech oblastí života fakult. Akce se uskutečnila v hotelu Vienna House Easy Pilsen a její součástí byl i večerní společenský program v areálu Plzeňského Prazdroje.

Setkání se koná každoročně od roku 2010, kdy navázalo na dříve konané Setkání kateder informatiky. V pořadatelství akce se jednotlivé fakulty střídají a Fakulta aplikovaných věd je měla původně hostit už v loňském roce, ale z důvodu pandemie Covid-19 bylo přesunuto na letošní rok.

Cílem této akce bylo dát prostor pro diskusi a sdílení zkušeností o aktuálních tématech vzdělávání a výzkumu v oblasti informačních technologií, jakož i dalších aspektů života fakult, včetně vnějších vztahů a provázání s praxí. „Účastníci setkání jsou rozděleni do několika sekcí, obvykle podle toho, jakou pozici v rámci své fakulty zastávají,“ uvedl za organizační tým vedoucí katedry informatiky a výpočetní techniky Přemysl Brada a dodal: „Setkání v rámci skupiny GRIFO jsou pro všechny vždy velkým obohacením a jsem rád, že se to potvrdilo i v letošním roce. Touto cestou také děkuji za pečlivou přípravu celému organizačnímu týmu FAV.“ Kromě jednání v jednotlivých sekcích byl věnován prostor i společnému jednání napříč celým plénem. Čtvrteční večer patřil společenskému programu v prostorách pivovaru, který zpestřilo vystoupení souboru Lidová muzika z Chrástu. 

Setkání GRIFO se kromě zástupců Fakulty aplikovaných věd ZČU zúčastnili zástupci Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislavě, Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žilině.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Zuzana Majdišová

25. 10. 2021