Velvyslanec Japonska předal diplomy autorům knihy Iogi

Hosté Spolupráce Univerzita

V úterý 24. května navštívil Západočeskou univerzitu J. E. velvyslanec Japonska Suzuki Hideo. Během své návštěvy mimo jiné předal diplomy a děkovné dopisy tvůrcům knihy Iogi, která získala bronz v soutěži komiksů Japan International Manga Award 2021.

Velvyslance Japonska přivítal na Západočeské univerzitě rektor Miroslav Holeček. „Máme mnoho společných témat – jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti vědy a výzkumu,“ uvedl během setkání, kterého se zúčastnili také zástupci fakult spolupracujících s japonskými partnery, mezi nimiž jsou nejen univerzity, ale i světoznámé firmy.

Velvyslanec Suzuki Hideo, jehož doprovázela výzkumná pracovnice a poradkyně Ashida Sonoko z Japonského kulturního centra, ocenil technické vzdělávání ZČU, vyzdvihl však také úspěch komiksu Iogi, který vytvořili studenti Sutnarky pod vedením kreslíře a pedagoga Václava Šlajcha a na základě scénářů česko-francouzského básníka Jeana-Gasparda Páleníčka, žijícího v Tokiu.

Po prezentaci, při níž Romana Suchá z International Office představila Západočeskou univerzitu, se J. E. velvyslanec Japonska zajímal o spolupráci ZČU s asijskými zeměmi, hlavní pozornost pak věnoval projektům s japonskými univerzitami či firmami. Proděkan Fakulty elektrotechnické (FEL) Jan Michalík přiblížil například smluvní výzkum mezi FEL a firmou Mitsubishi Electric Japan i spolupráci s Kumamoto University. Proděkan Fakulty strojní Roman Čermák zmínil spolupráci s firmami Daikin Airconditioning Central Europe Czech Republic a SMC Industrial Automation CZ i plánovaný výjezd dvou studentů na Doshisha University. Vedoucí katedry fyziky Fakulty aplikovaných věd Pavel Baroch uvedl, že významným společným tématem FAV a japonských univerzit je výzkum a vývoj v oblasti plazmových technologií, připomněl také, že se uplatňují v rámci tzv. zelených technologií.

Řeč však byla i o kultuře a historii Japonska. Jednání byl totiž přítomen také Roman Kodet z katedry historických věd Fakulty filozofické, který v roce 2020 obdržel prestižní výzkumný grant agentury Japan Foundation při japonském ministerstvu zahraničí, jenž mu umožnil prohloubit výzkum dějin Japonska 19. století.

Spolupráce s Japonskem je bohatá i v oblasti umění. Jak uvedl děkan Sutnarky Vojtěch Aubrecht, jedním z příkladů je hostování lektorů z Japonska v rámci umělecké letní školy ArtCamp.

Přítomní zástupci fakult se shodli, že spolupráce s Japonskem je velmi cenná a obohacující a přivítají její další rozšíření.

Po setkání v budově rektorátu následoval program na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. J. E. Suzuki Hideo si prohlédl prostory fakulty a seznámil se s ateliéry. V ateliéru Multilab poté předal kreslíři a pedagogovi Václavu Šlajchovi diplom za bronzovou příčku v 15. ročníku Japan International Manga Award za komiks Iogi. Symbolicky diplom předal také básníku Jeanu-Gaspardu Páleníčkovi, který byl přítomen prostřednictvím online spojení. Studenti a dnes již také absolventi, kteří se na knize podíleli, převzali děkovné dopisy.

Poslední zastávkou na Západočeské univerzitě byla Fakulta filozofická, kde Roman Kodet společně se svými kolegy představil velvyslanci Suzukimu Hideovi činnost fakulty a především Centra japonských studií, působícího na katedře historických věd. Setkání se zúčastnili také studenti Fakulty filozofické.  

Foto: Alex Dym

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

25. 05. 2022