Čeští a bavorští studující navazovali kontakty s firmami z obou stran hranice

Hosté International Spolupráce

Studentky a studenti ze Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) a její partnerské Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Amberg-Weiden měli 12. října příležitost vyzkoušet si v krátkých rozhovorech se zástupci bavorských a českých firem možnosti sebeprezentace a navázání spolupráce.

Job Speed Dating 3.0 uspořádala OTH Amberg-Weiden ve spolupráci se ZČU. Projekt, iniciovaný Průmyslovou a obchodní komorou (IHK) Regensburg, byl poprvé realizován v roce 2020, kdy se z důvodu pandemie uskutečnil online, druhý ročník hostila bavorská OTH již prezenčně a při svém třetím ročníku se akce přenesla na ZČU.  

Poté, co si dopoledne zástupci německých a českých firem a univerzit za doprovodu Romany Suché z International Office prohlédli univerzitní kampus a výzkumná centra, byl Job Speed Dating 3.0 oficiálně zahájen v prostorách Univerzitní knihovny ZČU.  

Akce se účastnilo 11 firem z východního Bavorska a západních Čech a celkem 26 studentek a studentů z OTH Amberg-Weiden, ZČU a ze střední odborné školy FosBos ve Weidenu. Ti měli jedinečnou příležitost seznámit se během krátkých, sedmiminutových rozhovorů s firmami a jejich zástupci a navázat s nimi spolupráci. Rozhovory probíhaly v angličtině a účastníci se během nich mohli dohodnout na vzájemné spolupráci ve formě stáže, zkráceného či celého úvazku nebo participaci na závěrečné práci. 

„Spolupracující institucí této akce je od počátku IHK Regensburg, která se již mnoho let se angažuje ve společném přeshraničním hospodářském prostoru východního Bavorska a západních Čech,“ připomněl při slavnostním zahájení prorektor pro výzkum a vývoj Luděk Hynčík. „Pro rozvoj tohoto česko-německého regionu je na obou stranách hranice zapotřebí vysoce kvalifikovaného personálu. Tomu má napomoci Job Speed Dating, při němž spojujeme firmy se studenty a akademickou obcí,“ uvedl. 

„Z historického hlediska jsme jeden velký propojený region. Jsme spojeni hospodářsky, historicky, kulturně a společensky, jsme sousedé a přátelé,“ řekl prof. Clemens Bulitta, rektor OTH Amberg-Weiden. „Naše univerzita je o něco mladší než ZČU, ale právě ZČU byla první zahraniční univerzitou, s níž jsme uzavřeli oficiální partnerství. To pro nás bylo vždy důležité a dnes je možná ještě důležitější než kdy dříve. Aktuální vývoj v Evropě ukazuje, jak důležité je mít partnery a přátele i za hranicemi,“ vyjádřil své přesvědčení Clemens Bulitta.

Ten za OTH Amberg-Weiden dodatečně daroval Západočeské univerzitě k jejímu loňskému 30. výročí 30 ptačích budek. „Ptačí budka poskytuje mláďatům teplo, bezpečné hnízdo, aby mohli vyrůst. Takové hnízdo nacházejí mladí lidé u svých rodičů, ale také na své univerzitě. A jak ptáče roste, naroste mu peří, začne létat a jednoho dne vyletí z hnízda natrvalo, najde si jinou ptačí budku nebo si postaví hnízdo nové. To platí i pro naše studující. A dnešní akce se koná také proto, abychom je společně podpořili právě v tomto procesu, kdy opouštějí svoji univerzitu a začínají budovat svůj profesní život,“ vysvětlil symbolický význam daru Clemens Bulitta.   

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

14. 10. 2022