Prohlášení kolegia rektora Západočeské univerzity v Plzni

Etika Studenti Zaměstnanci

S ohledem na současné dění na vysokých školách a ve společnosti se kolegium rektora ZČU jednoznačně vyslovuje proti veškerým projevům netolerance, nenávisti a násilí, jichž jsme v posledních měsících svědky.

Jako členové akademické obce Západočeské univerzity v Plzni považujeme za důležité připomínat a hájit morální principy, na nichž stojí demokratická společnost, a přispět k tomu, aby slušnost a respekt člověka k člověku zůstaly pevnými a naplňovanými hodnotami, o které se naše společnost může opřít.   


V Plzni 16. listopadu 2022

Celouniverzitní

16. 11. 2022