Přednáška o biologii včely medonosné na FAV nabídla netradiční setkání vědních oborů

Přednáška Věda Veřejnost

Téměř sto lidí přilákala 22. února akce na Fakultě aplikovaných věd ZČU. V publiku měla kromě laické veřejnosti silné zastoupení včelařská komunita, ale také kolegyně a kolegové z FAV i dalších součástí univerzity.

Přednášku s názvem Biologie včely medonosné vedl známý odborník a popularizátor včelaření Dalibor Titěra. Poutavý výklad o situacích, které včela zažívá během celého svého životního cyklu, prokládal videoukázkami, jež pořídil tým německého výzkumníka Paula Sieferta z Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Ten pomocí speciálně upravené průmyslové kamery snímal dění ve včelstvu po dobu několika let. Videoukázky tak přítomné zavedly do útrob úlu a velmi zblízka jim umožnily pozorovat detaily chování včel a typické děje, které se ve včelstvech opakují již po více než 80 milionů let.

O tom, že se jedná o zajímavé a aktuální téma, svědčila nejen hojná účast, ale i řada dotazů z publika. Přednáška se uskutečnila také v návaznosti na probíhající výzkum Studium vlivu klimatických změn na stav včelstev prostřednictvím biologických analýz a umělé inteligence, jehož se účastní odborníci z katedry kybernetiky FAV. Dalšími zapojenými institucemi jsou Biologické centrum AV ČR, v. v. i. a Katedra  entomologie a nematologie na Louisianské státní univerzitě v Baton Rouge (USA). Společný projekt financovaný MŠMT a řešený od roku 2023 do roku 2027 má díky využití metod umělé inteligence a strojového učení v kombinaci s biochemickými, fyziologickými a behaviorálními analýzami přinést unikátní data. 

I na FAV je možné se setkat se včelími úly, které poskytují neocenitelná data pro poznávání chování včelstvech. “Prohloubení znalostí o chování včelstev v závislosti na klimatických a meteorologických změnách je tak hlavním přínosem projektu,” uvedl za organizátory této zajímavé a v prostředí technické fakulty netradiční přednášky Jindřich Liška.


Projekt č. LUAUS23128 je řešen v rámci programu INTER-EXCELLENCE II, poskytovatel MŠMT

Video


Galerie


Jindřich Liška z katedry kybernetiky FAV (vlevo) a přednášející Dalibor Titěra.

Fakulta aplikovaných věd

Fakulta aplikovaných věd

01. 03. 2024