Letošní ročník geomatické Joint Conference 2022 proběhl opět prezenčně

Hosté Konference Univerzita

Ve středu a ve čtvrtek 12. a 13. října proběhl další ročník Joint Conference, která sdružuje tematicky obsah konferencí Geomatika v projektech, Informační systémy v zemědělství a lesnictví a výroční konferenci spolku Plan4All.

„Po předchozích ročnících přesunutých do online prostředí jsme se letos opět setkali prezenčně a nadšení z tohoto odborného i společenského setkání bylo přímo hmatatelné po celou dobu konference,“ vyzdvihuje Pavel Hájek, zástupce pořádající katedry geomatiky Fakulty aplikovaných věd ZČU. „V takovéto atmosféře byla radost se seznámit s výstupy prací nejen kolegů z naší katedry či jiných součástí ZČU, ale také od odborníků z Univerzity Palackého v Olomouci, spolku Plan4All, Slovenské technické univerzity v Bratislavě či z rozličných státních odborných organizací, jakými byly například Český úřad zeměměřický a katastrální či Národní archiv,“ doplňuje.

"Po velice vydařeném letošním ročníku nás čeká příští rok namísto Joint Conference 2023 ještě větší výzva, a to organizace 25. kartografické konference, která se uskuteční 5.–7. září 2023," zve člen programového výboru 25. kartografické konference Otakar Čerba na další setkání odborníků.

 

Konference byla podpořena projektem LOTUS – KA2 Strategic Partnerships, Project No. 2019-1-DE01-KA203-004973 financovaném z programu ERASMUS. 

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Pavel Hájek

17. 10. 2022