Desatero správného psaní (6, 7)

Etika Studenti Studium

Západočeská univerzita se přihlásila k projektu Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích. Na úskalí, která jsou s psaním prací spojená, chce upozornit v seriálu Desatero správného psaní, jehož šestou a sedmou část právě přinášíme.

Zaujmi postoj

Jistě už jste mnohokrát o nějakém textu slyšeli, že jde o kompilát. Pokud víte i to, že slovo kompilát vzniklo z latinského compilare, což znamená drancovat nebo obírat, je vám jasné, že tímto směrem se při psaní své bakalářské nebo diplomové práce ubírat nebudete. Jako autoři odborné práce totiž nemáte jen shromáždit a propojit, co bylo kde o vašem tématu zveřejněno. S informacemi máte pracovat – porovnávat je, vyhodnocovat, vyvracet nebo svým zkoumáním potvrzovat, a využívat je tak pro formulování vašeho osobního postoje, názoru, poznatku, tvrzení apod. Připomínáme, že myšlenky převzaté od jiných autorů je samozřejmě nutné řádně citovat.

Výsledkem vašeho úsilí pak bude text, který nejen účelně využívá dostupných informací, ale také přináší váš vlastní pohled na dané téma, vaše vlastní vysvětlení a docházíte v něm ke svým závěrům. Pokud jste si za cíl stanovili například nalézt příčiny častého výskytu vybraných jazykových jevů, budete to tedy právě vy, kdo příčiny najde a objasní.

Mimochodem cíl je to, čeho chcete svojí prací dosáhnout. Je vaším cílem pojmenovat důsledky společenského problému? Vytvořit strategii pro začleňování přistěhovalců ve vašem městě na následujících deset let? Odvážně do toho! Cíl si jasně zformulujte, po celou dobu ho mějte na paměti a připomínejte si, že jste to právě vy, kdo k němu směřuje.

 

Pouč se z chyb

Chybami se člověk učí – otřepané přísloví, řeknete si. Jenže bez ohledu na to, kolikrát jste tuto větu v životě slyšeli, svoji platnost neztratila. Učte se z chyb, a to jak z vlastních, tak z chyb ostatních lidí.

Upozorní-li vás vedoucí práce například na chybu v postupu, zapřemýšlejte, proč nebo jak k ní došlo. Jedině tak se jí příště vyvarujete.

Ostatně chyb může být celá řada – stylistické, věcné, metodické, formální. S většinou už jste se potkali třeba při psaní seminárních prací. Vzpomeňte si, co vám pedagogové při hodnocení seminárních prací vytýkali, a neopakujte stejné chyby.

Možná tou nejčastější chybou, které se při psaní kvalifikačních prací studenti dopouštějí, je odkládání. To navíc obvykle plodí další a další nedostatky - na přesnou formulaci cíle, propracovaný popis metodiky, očíslování stránek, bezchybné poznámky pod čarou, prostě na precizní práci už tak nějak nezbyde čas. Vřele doporučujeme se z této chyby poučit.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

11. 01. 2021


Trefuňk. Krajina zůstává...

Spolupráce Studenti Výstava

Fakulta pedagogická

12. 04. 2021

Záchranáři ocenili studenty FZS za pomoc při boji s pandemií

Spolupráce Studenti Úspěchy

Fakulta zdravotnických studií

14. 04. 2021

Aplikace, na které se podílela katedra germanistiky a slavistiky, seznamuje s bavorským dialektem

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta filozofická

14. 04. 2021