Profesor Kurt Gebauer z Fakulty pedagogické je Umělcem roku

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Akademického sochaře, který působí na katedře výtvarné výchovy a kultury, ocenila České akademie vizuálního umění.

Česká akademie vizuálního umění (ČAVU) poprvé rozdávala ceny nejlepším umělcům, projektům, kurátorům i teoretikům. Z výsledků má radost katedra výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, neboť Umělcem roku se stal akademický sochař profesor Kurt Gebauer, který právě na této katedře působí.

ČAVU vznikla před rokem a oceňovala autory i počiny za rok 2020. Kurt Gebauer, letošní osmdesátiletý jubilant, se stal Umělcem roku i díky výstavě nesoucí jeho jméno, jež byla k vidění v Národní galerii Praha, byla zatím nejuceleněji představeným souborem Gebauerových prací a v cenách ČAVU získala také samostatnou nominaci v kategorii Projekt/Výstava roku. Na umělce roku byli kromě Kurta Gebauera nominováni ještě Krištof Kintera, Tomáš Císařovský, Petr Sís a David Hanvald.

Gratulujeme!


Prof. akad. soch. Kurt Gebauer, dr. h. c. se narodil v Hradci nad Moravicí. Po studiu na Střední škole uměleckých řemesel v Brně a Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze.
Návštěvníci jeho výstavy v Národní galerii se o něm mohli z katalogu dozvědět, že „šest desítek let kultivuje a obhospodařuje veřejný prostor, většinu času i na úkor vlastního postavení. Jeho těžko zařaditelné pojetí živé figurace mátlo nejen politické cenzory předlistopadového režimu, ale i uměleckou scénu samu. Pečlivé studie prožívané skutečnosti lidského těla, jednou oslavy radostného života a přírody, jindy bryskní obžaloby společenské absurdity, groteskní, ironické i poeticky smutné, jej řadí mezi velké postavy českého 20. století dalším ztělesněním poetiky malého velkého člověka. Postavy, která nemění dějiny silou, ale vyprávěním, jemným humorem a hlubokou lidskostí.“


Česká akademie vizuálního umění vznikla v roce 2020 jako nezisková organizace. Jejím cílem je sdružovat profesionály (výtvarníky, kurátory, teoretiky, galeristy i sběratele) v provozu výtvarného umění a zastřešovat jejich aktivity, propagovat různými formami a projekty současné české vizuální umění, vyjadřovat se k problémům v oblasti vizuálního umění a vybudovat systém ocenění pro české výtvarníky bez omezení věku a zaměření a stát se tak určitým vodítkem pro širší veřejnost. V čele akademie stojí výbor ve složení Martin Dostál (předseda), Pavel Mrkus (místopředseda), Zdeněk Freisleben a František Vyskočil.

Fakulta pedagogická

Pavel KORELUS

06. 10. 2021


Podcast Plzeňský historik vyzpovídal členku expedice Z101 Lindu Piknerovou

Univerzita Veřejnost

Fakulta filozofická

25. 11. 2021

Sutnarka pořádá jubilejní 10. ročník mezinárodního sympozia fotografie. Jeho hlavním tématem je čas

International Konference Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

23. 11. 2021

V soutěži European Health Hackathon zvítězil tým studentů ČVUT a ZČU

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta ekonomická

25. 11. 2021

Citační manažer usnadní psaní kvalifikačních a odborných prací

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Univerzitní knihovna

01. 12. 2021

Infobanka ČTK nově dostupná v Univerzitní knihovně

Studenti Studium Zaměstnanci

Univerzitní knihovna

03. 12. 2021