Právník a sinolog Michal Tomášek přiblížil právní vztahy na Hedvábné cestě

Přednáška Spolupráce Studující

Ve středu 6. prosince na Fakultě právnické ZČU přednesl Michal Tomášek, proděkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, vedoucí její katedry evropského práva a významný odborník na právní systémy Dálného východu, přednášku „Právo na Hedvábné cestě“.

Přítomné studenty a studentky uvedl Michal Tomášek do tématu, které zpracoval ve své stejnojmenné knize. Shrnul vývoj právních vztahů spojených s obchodem na Hedvábné cestě, přičemž přiblížil historii vztahů Číny s okolními státy a evropskými mocnostmi v kontextu Hedvábné cesty i v kontextu střetu různých náboženství. Poukázal také na odlišnosti mezi kontinentálním právním systémem a právním systémem Číny. Závěrečná část přednášky zahrnovala diskusi o právním postavení cizinců v Číně a o vztazích mezi Japonskem a Čínou. 

Velmi zajímavá přednáška přinesla studujícím řadu informací a rozšířila jejích znalosti z oblasti právních dějin, teorie práva a mezinárodních vztahů.

Galerie


Fakulta právnická

Karolína Hanzlová

08. 12. 2023