Projektové centrum představí aktualizovaného průvodce žádostí programu Horizont Evropa

Seminář Věda Zaměstnanci

Projektové centrum ZČU chystá seminář, zaměřený na sdílení nejnovějších poznatků a zkušeností z prvního roku implementace programu Horizont Evropa.

V listopadu 2021 představilo Projektové centrum ZČU nového průvodce, který zájemcům – budoucím řešitelům projektů poskytuje detailní návod k práci s projektovou žádostí výzkumných a inovačních projektů programu Horizont Evropa. Tato komentovaná verze projektové žádosti vznikla na základě často kladených dotazů, a je tedy šitá přímo na míru potřebám ZČU. Na začátku června představí Projektové centrum její aktualizovanou podobu.

Zahájení programu Horizont Evropa na počátku roku 2021 přineslo novou podobu projektových žádostí. Proměnou prošly jak administrativní, tak i obsahové sekce výzkumných a inovačních projektů. Na semináři dne 2. 6. 2022 bude představena aktualizovaná podoba výše zmíněného průvodce a zúčastnění se seznámí se zkušenostmi, které přinesl první rok implementace programu Horizont Evropa. Program se zaměří na sdílení nejnovějších poznatků ohledně formulace jednotlivých částí projektu, s důrazem na aspekty, v nichž došlo k výraznému posunu oproti programu H2020, resp. ve srovnání s nejistými očekáváními na počátku programu Horizont Evropa.

„Naším cílem je podpořit sdílení zkušeností v rámci přípravy ZČU na účast v projektech Horizont Evropa a zprostředkovat co nejkonkrétnější představu o současné podobě úspěšných projektů v této oblasti,“ uvedla konzultantka mezinárodních projektů Lenka Strnadová.

Akce je otevřena všem zájemcům ze ZČU, proběhne hybridní formou. Registrujte se nejpozději do pondělí 30. 5. 2022 prostřednictvím registračního formuláře.

Pozvánku a program semináře naleznete v pozvánce.

Aktualizovaný průvodce bude po akci ke stažení online na úložišti Projektového centra.

 


Akce je podpořena z projektu Poradenské centrum pro mezinárodní spolupráci ve VaVaI.Projektové centrum

Lucie Benešová

20. 05. 2022