Nabídka pro studenty: Multimediální blokový seminář k otevření česko-německé hranice 1989/90

11 May

11. května, 10:00

Univerzita Pasov, Centrum pro média a komunikaci

Další vzdělávání Seminář Studenti

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže ZČU v Plzni pořádá v květnu 2020 týdenní seminář pro studenty učitelství dějepisu a německého jazyka, ale i další zájemce o česko-německou historii z řad studentů, na téma otevření hranice v letech 1989/90. Blokový seminář se koná ve spolupráci s Univerzitou Pasov a je pro účastníky zdarma.

Vstup: zdarma, přihlášky do 15. 4.
Určeno pro: studenti
Kontakt: Tereza Vágnerová, vagnerova@tandem-org.cz, 377 634 765
Více informací na: http://www.tandem-org.cz/prepni-se-na-historii

Seminář se bude konat od 11. do 15. 5. 2020, přihlášky je třeba podat online do 15. 4. Vše bude tlumočeno do češtiny, znalost němčiny není podmínkou.

Během prakticky zaměřeného blokového semináře budou studenti vytvářet multimediální příběhy založené na metodě storytelling. Navštíví tři hraniční přechody (předběžně: Strážný, Bučina a Haidmühle) a přímo v terénu budou sbírat materiály. Další informace budou mít příležitost získat z rozhovorů s pamětníky a z rešerše historických pramenů. V Centru pro média a komunikaci na Univerzitě Pasov pak absolvují kurz na obsluhu audiovizuální techniky a zacházení se střihovými programy, aby si mohli nasbíraný materiál sami sestřihat a zpracovat. Vytvořené digitální výstupy budou později sloužit pro regionální výuku historie.

Účastníci blokového semináře získají znalosti o regionální historii, digitální know-how a rozšíří si své jazykové kompetence.

Seminář se koná v rámci tříletého projektu „Přepni (se) na historii. Mediální historicko-politické vzdělávání na památných místech v česko-bavorském příhraničí“, který realizují Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem Západočeské univerzity v Plzni a Univerzita v Pasově. Zaměřuje se na česko-německou historii a mediální vzdělávání. Žákům a pedagogům základních, středních i vysokých škol na obou stranách hranice bezplatně nabízí řadu seminářů, exkurzí a projektových dnů.

Galerie


Celouniverzitní

Mirka REIFOVÁ

11. 05. 2020, 10:00


11 September
Univerzita Věda Veřejnost

Dny vědy a techniky v Plzni

Plzeň, náměstí Republiky a prostor před Západočeským muzeem


Celouniverzitní

11. 09. 2020, 00:00

08 September
Konference Studenti Věda

Výroční konference Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů

kampus Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň


Fakulta ekonomická

08. 09. 2020, 09:00

27 February
Studenti Univerzita Veřejnost

Večer otevřených dveří technických fakult ZČU

kampus ZČU, Bory


Celouniverzitní

27. 02. 2020, 16:00