Prohlídka kampusu ZČU v ruštině

22 September

22. září, 15:40

Kampus ZČU, Bory

Festival Univerzita Veřejnost

Seznamte se s univerzitou i v ruštině.

Vstup: zdarma
Určeno pro: studenti, veřejnost
Kontakt: golotvav@ujp.zcu.cz
Více informací na: https://www.facebook.com/rokjednazcu

V rámci festivalu Rok jedna na ZČU 2020 se uskuteční prohlídka kampusu v ruštině.
Prohlídka začíná před festivalovým infostánkem (prostor před menzou a tělocvičnou) a trvá max. 60 minut.
Detaily a přihlášky najdete na webu. Kvůli omezené kapacitě doporučujeme provést rezervaci s předstihem online.

Ústav jazykové přípravy

Varvara Golovatina

22. 09. 2020, 15:40


17 September
Další vzdělávání Zaměstnanci

Tvorba on-line testu v LMS Moodle

UL 602 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

17. 09. 2020, 11:00

23 September
Konference Veřejnost Výstava

Konference Jaderných dnů 2020

Budova Fakulty aplikovaných věd, Technická 8, 301 00 Plzeň


Fakulta strojní

23. 09. 2020, 09:00

24 September

ateliér Tomáše Lišky, KD Peklo, sady 5. května 342/2


Celouniverzitní

24. 09. 2020, 14:00